nedeľa, 23. septembra, 12:09
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 SENIOR EXPO 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria

SENIOR EXPO 2017

6. ročník výstavy potrieb pre seniorov

13.10. - 14.10.2017
 

NOMENKLATÚRA VÝSTAVY


1. zariadenia sociálnej starostlivosti

2. pomôcky a zariadenia pre rôzne handicapy

3. integrácia postihnutých

4. možnosti vzdelávania

5. pracovné príležitosti      
                                                     
6. liečebná, rehabilitačná a kúpeľná starostlivosť
                         
7. voľný čas a dovolenka
                                                        
8. voľnočasové, kultúrne a športové aktivity

9. potravinové doplnky, alternatívna medicína

10. tovar pre každodenný život
A A A