nedeľa, 23. septembra, 13:09
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ZDRAVIE & HARMÓNIA 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Vystavovatelia sa predstavujú
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria

ZDRAVIE & HARMÓNIA 2017

4. ročník výstavy zameranej na zdravý a harmonický spôsob života

13.10. - 14.10.2017
 

INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV
           

Otváracia doba:          
- pre vystavovateľov:        13.10. (piatok)       od 7.00 – 18.00 h
                                               14.10. (sobota)     od 8.00 – 16.00 h
                                               Je potrebné rešpektovať otváraciu dobu výstavy.

- pre verejnosť:                  13.10. (piatok)       od 9.00 – 17.00 h
                                               14.10. (sobota)     od 9.00 – 16.00 h

Manažér výstavy:               Henrieta Dunčková
                                               Tel.:  00421 / 32 / 770 43 25, mobil: 0915 771 269
                                               e-mail:
dunckova@expocenter.sk
                                               www.expocenter.sk


1.  Po príchode na výstavisko sa najskôr dostavte na OS2 v pavilóne č.1, 2.poschodie, č.dv. 1222, kde Vám budú odovzdané   
     objednané montážne preukazy, vystavovateľské preukazy, parkovacie preukazy a protokoly.
     Vyzdvihnúť si ich môžete od  12.10.  v čase od 7.00 do 16.00 h a 13.10. od 7.00 do 8.30 h.

2.  Montáž expozícií - firmy, ktoré majú vlastnú technickú realizáciu, môžu začať s montážou                                               
     12.10. (štvrtok)                od  8.00 do 18.00 h
     Po prekročení  stanoveného času budeme účtovať poplatok 35 €/ h.
   
     Od vlastných realizácií požadujeme:
     •    predložiť v 2 vyhotoveniach projekt expozície s dôrazom na vyznačenie miesta privedenia prípojok vody a elektriny
          a elektro-projekt  (projekt  zaslať do 6.10.2017)
     •    zložiť kauciu za vnútornú plochu vo výške 50 € za každú firmu. Pokiaľ je prenajatý priestor po skončení veľtrhu
     •    predložiť v 2 vyhotoveniach projekt expozície s dôrazom na vyznačenie miesta privedenia prípojok vody a elektriny
          odovzdaný v pôvodnom stave, bude kaucia v plnej výške vrátená realizátorovi.
     Bez odsúhlaseného projektu nebude možné začať s montážou.

3.  Pre navážanie expozícií exponátmi je určený termín  12.10.      od 8.00 do 18.00 h 
                                                                                                      13.10.      od 8.00 do 8.30 h     
     Po prekročení  stanoveného času 12.10. budeme účtovať poplatok 35 € / h. V piatok 13.10. je nutné ukončiť navážanie
     expozícií o 8.30 h.

4.  Demontáž expozícií začne bezprostredne po ukončení výstavy  14.10. po 16.00 h do 20.00 h
                                                                                    a bude pokračovať  15.10. od 8.00 do 15.00 h

5.  Pre zabezpečenie manipulačnej techniky Vás žiadame o oznámenie hmotnosti a rozmerov exponátov, času vykládky,
     ako aj druhu požadovanej techniky do 6.10. 2017.

6.  Informácie o ubytovaní a zľavách nájdete na stránke  www.expocenter.sk, v podstránke Návštevník. 

7.  Zálohovú faktúru za prenájom, technickú realizáciu a objednané služby je potrebné uhradiť tak, aby ste úhradu mohli doložiť
     výpisom z bankového účtu a jeho fotokópiu odovzdali pri nástupe na výstavu.

Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne.       
        
Henrieta Dunčková       
manažérka výstavy

A A A