utorok, 26. marca, 15:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2018
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Dôležité termíny
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Napísali o nás
Zoznam vystavovateľov
Mapa areálu počas veľtrhu
Katalóg vystavovateľov
Záštita ministerstva
Záverečná správa
Fotografie z výstavy
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.ostrovni-elektrarny.cz
www.atpjournal.sk
www.automa.cz
www.smartcityvpraxi.cz/konference17.php
www.dps-az.cz
www.volty.cz
www.streamtech.cz
www.mediast.sk
www.leaderpress.sk

ELO SYS 2018

24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

22.5. - 25.5.2018
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


Termín konania veľtrhu: 22. - 25. 05. 2018
   22. 5. – 24. 5.   od  9.00 – 17.00 h
 25. 5.                 od  9.00 – 15.00 h
   
   
Miesto konania: výstavisko  Agrokomplex Nitra
  http://www.agrokomplex.sk/vystavy/elo-sys-2018/
   
 
Vstupné: 7 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 4 € Parkovací lístok autobus: 20 €
Parkovací preukaz areál: 48 €  
Vystavovateľský preukaz: 16 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy: 6 €
   
  Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča
   
  www.ticketmedia.sk
 
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
tel.: +421-32-7704 332
mobil: +421 905 551 124
fax: +421-32-7704 324
e-mail: lelkesova@expocenter.sk
   
Manažér veľtrhu:
Ing. Zdenka Lelkešová
   
Požiadané o záštitu:
   
Odborní garanti: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
  Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta
   
Hlavný reklamný partner: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

   
Mediálni partneri: Časopisy, publikácie / Vydavateľstvo:
  ai magazine / LEADER press, s.r.o.
  ATP Journal / HMH, s.r.o.
  AUTOMA / AUTOMA - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.
  Control engineering Česko  / Trade Media International s.r.o.
  DPS Elektronika od A do Z / CADware
  Elektro / FCC PUBLIC s.r.o.
  ELEKTRO A TRH / Stanislav Prchal
  ElektroInstalatér / ČNTL - České nakladatelství technické literatury, s.r.o.
  ENERGIE KOLEM NÁS / Energie Kolem Nás s.r.o.
  ELEKTRONIKA.cz - jar 2018 / MALUTKI media s.r.o.
  Priemysel Dnes / BUSINESS MEDIA, s.r.o.
  Řízení a údržba průmyslového podniku / Trade Media International s.r.o.
  Strojárstvo/ Strojírenství / MEDIA/ST s.r.o.
  Technika / TechPark, o.z., vydavateľ časopisu Technika
  Volty.cz / Volty CZ
  Světlo / FCC PUBLIC s.r.o.

inzertný týždenník Pardon NR

Inzertný týždenník ECHO Žiar

Inzertný týždenník Považské ECHO

Inzertný týždenník Trenčianske ECHO

Týždenník MY Trenčianske noviny

 

 
  Internetové portály:
  www.aimagazine.sk
  www.atpjournal.sk
  www.automa.cz
  www.ben.cz
  www.cntl.cz
  www.components.online
  www.dps-az.cz
  www.elektroatrh.cz
  www.electronica.online
  www.elektronika.cz
  www.elektronic-info.eu
  www.elektronic-info.cz
  www.elektronik-info.pl
  www.elektronic-info.ru
  www.elektrotechnicke-tabulky.cz
  www.itovarna.cz
  www.leaderpress.sk
  www.odbornecasopisy.cz
  www.priemyseldnes.sk
  www.proelektrotechniky.cz
  www.prumysldnes.cz
  www.shop.ben.cz
  www.streamtech.tv
  www.techpark.sk
  www.volty.cz
  www.udrzbapodniku.cz
  www.odbornecasopisy.cz/svetlo/
 
 
 


 
A A A