Nemáte nainštalovaný Flash player. Animácia bola nahradená statickým obrázkom.

štvrtok, 25. mája, 20:05
ÚVOD
AKTUÁLNE VÝSTAVY
 
 BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY  
Všeobecné informácie
 ELO SYS 2017  
Aktuality
Záštita
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Prihláška do katalógu
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
NASLEDUJÚCE AKCIE
 BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY
PARTNERI
www.tsk.sk
www.trencin.sk

 


ZÁKLADNÉ ÚDAJE


Termín konania: 23. - 26. 5. 2017 
  23. - 25. 5 2017    od 9.00 do 17.00 h
26. 5. 2017            od 9.00 do 15.00 h
   
Miesto konania: areál Agrokomplex Nitra
   
Vstupné: 6,- €
Zľavnené vstupné: 
      
3,- €
- Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu
   do veku 26 rokov
- Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
- Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
- Sprievodca držiteľa ŤZP/S.
Voľný vstup:

 
ZDARMA
- Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
- Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
  Tel.: 00421-32-770 43 32
  Fax: 00421-32-770 43 24
  Mobil: 00421-905 551 124
  E-mail: lelkesova@expocenter.sk


Manažér veľtrhu: Ing. Zdenka Lelkešová
   
Záštita: Ministerstvo hospodárstva SR
 
 
   
Odborní garanti: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
  Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
  Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta
   
Hlavný reklamný partner: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
   
   
Mediálni partneri: Časopisy, publikácie / Vydavateľstvo:
  ai magazine / LEADER press, s.r.o.
  ATP Journal / HMH, s.r.o.
  AUTOMA / AUTOMA - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.
  DPS Elektronika od A do Z / CADware
  Elektro / FCC PUBLIC s.r.o.
  ELEKTRO A TRH / Stanislav Prchal RIKO
  ElektroInstalatér / ČNTL - České nakladatelství technické literatury, s.r.o.
  ELEKTRONIKA.cz - jar 2017 / MALUTKI media s.r.o.
  Priemysel Dnes / BUSINESS MEDIA, s.r.o.
  Strojárstvo/ Strojírenství / MEDIA/ST s.r.o.
  Technika / TechPark, o.z., vydavateľ časopisu Technika
  Internetové portály:
  www.aimagazine.sk
  www.atpjournal.sk
  www.automa.cz
  www.cntl.cz
  www.dps-az.cz
  www.elektroatrh.cz
  www.elektronika.cz
  www.components.online
  www.elektronik-info.cz
  www.electronika.online
  www.elektronik-info.ru
  www.elektronic-info.eu
  www.elektronik-info.pl
  www.leaderpress.sk
  www.odbornecasopisy.cz
  www.priemyseldnes.sk
  www.prumysldnes.cz
  www.streamtech.tv
  www.techpark.sk
  Televízie:
  TV TA3Facebook

  Print
ELO SYS 2017

23
ELO SYS 2017

24
ELO SYS 2017

25
ELO SYS 2017

26
272829303112BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

3
45678910
Kalendár výstav   23. mája - 10. júna

A A A