Monday, 17. January, 05:01
HOME
CHOOSED EXHIBITION
 
 WOODEN HOUSES - passives, ROOFS - insulation
Actuality
General information
Nomenclature
Application form
List of exhibitors
Exhibitors introduce themselves
Important terms
Accompanying program
Záverečná správa z roku 2020
Map of the area during the Fair
Navigation

WOODEN HOUSES - passives, ROOFS - insulation

2nd construction fair focused on energy efficiency

20.1. - 22.1.2022
 

 

IMPORTANNT DATES:30. 11. 2021

Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh / Deadline for application forms10. 12. 2021

Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu veľtrhu / Deadline for entrance to official catalogue of the fair                                                                                                     10. 12. 2021


Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy / Confirmation of the allocation for exhibitors         


                                                                                                    

XI. – XII. 2021

Pracovné porady s vystavovateľmi, ktorých expozície realizuje Expo / 
Working meetings with exhibitors whose exposure realized Expo Center28. 12. 2021

Zaslanie objednávok na práce a služby  (objednávkový katalóg Expo Center) / Deadline for sending order forms for requested services                                                                                      5. 1. 2022

Záverečný termín na predloženie projektov expozícií, ktoré nerealizuje Expo Center / Deadline for projects submission                                                                                                            16.–19. 1. 2022

Montážne práce na pridelených plochách od 7.00 do 20.00 h. V mimoriadnych prípadoch a s písomným súhlasom organizátora veľtrhu montáž povolená skôr / Assembly works at assigned area 7.00 a.m. – 8.00 p.m. In exceptional circumstances and with written consent of the organizer is the assembly allowed earlier19. 1. 2022

Ukončenie montážnych prác  o 21.00 h / Assembly works completion by 9.00 p.m.22. 1. 2022

Začiatok demontáže expozícií  16.00 – 22.00 / Dismantling period from 4.00 p.m. – 10.00 p.m.23.–25. 1. 2022

Demontáž expozícií a odvoz exponátov 7.00 – 18.00 h / Exhibits transport and dismantling period 7.00 a.m. – 6.00 p.m.

A A A