Sunday, 19. May, 13:05
HOME
CHOOSED EXHIBITION
 
 WOODEN HOUSES - passives, ROOFS - insulation
General information
Nomenclature
Application form
List of exhibitors
Exhibitors introduce themselves
Important terms
Map of the area during the Fair
Navigation

WOODEN HOUSES - passives, ROOFS - insulation

2nd construction fair focused on energy efficiency

21.4. - 23.4.2022
 

 

IMPORTANNT DATES:28. 2. 2022

Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh / Deadline for application forms


                                                                        


10. 3. 2022


Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy / Confirmation of the allocation for exhibitors         


                                                                                                    

I. – III. 2022

Pracovné porady s vystavovateľmi, ktorých expozície realizuje Expo / 
Working meetings with exhibitors whose exposure realized Expo Center31. 3. 2022

Zaslanie objednávok na práce a služby  (objednávkový katalóg Expo Center) / Deadline for sending order forms for requested services                                                                                      5. 4. 2022

Záverečný termín na predloženie projektov expozícií, ktoré nerealizuje Expo Center / Deadline for projects submission                                                                                                            19. 4. 2022

Montážne práce na pridelených plochách od 7.00 do 18.00 h. V mimoriadnych prípadoch a s písomným súhlasom organizátora veľtrhu montáž povolená skôr / Assembly works at assigned area 7.00 a.m. – 6.00 p.m. In exceptional circumstances and with written consent of the organizer is the assembly allowed earlier20. 4. 2022

Ukončenie montážnych prác  o 20.00 h / Assembly works completion by 8.00 p.m.23. 4. 2022

Začiatok demontáže expozícií  16.00 – 20.00 / Dismantling period from 4.00 p.m. – 8.00 p.m.23.–25. 1. 2022

Demontáž expozícií a odvoz exponátov 7.00 – 18.00 h / Exhibits transport and dismantling period 7.00 a.m. – 6.00 p.m.


  Print
1718192021222324252627282930311234
Calendar of exhibitions   17. May - 04. June

A A A