sobota, 16. februára, 12:02
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2014
Záverečná správa
Aktuality
Všeobecné informácie
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Sprievodný program
Výsledky súťaží
Štatúty k súťažiam
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Odporúčané ubytovanie
Prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
Nomenklatúra
Mapa areálu počas veľtrhu
Fotogaléria
REKLAMA
http://www.sepsas.sk/seps/
www.electroindustry.cz
www.casopisee.sk
www.beta.sk
www.ta3.com
www.odbornecasopisy.cz
www.dps-az.cz
www.techpark.sk
www.solartechnika.sk
www.priemyseldnes.sk
sez-kes.sk
www.elektroprumysl.cz/formulare/objednavka-odberu-casopisu-elektroprumysl-cz
www.infoma.sk
www.retel.sk


Poznáme víťazov Celoslovenského finále technickej súťaže mladých technikov,

ktorú dnes (16.10. 2014) v rámci veľtrhu ELO SYS 2014 organizovala Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava.

1. miesto:  Andrej Bača
2. miesto: Filip Barna
3. miesto: Darius Krišta

Víťazom gratulujeme!!!!!


____________________________________________________________________________________________________

Dni mobilnej robotiky patria k tradičný sprievodným podujatiam veľtrhu ELO SYS

Na veľtrhu ELO SYS 2014 sa aj tento rok prezentuje výsledkami svojej práce
Ústav robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Pavilón č. 1 - poschodie).

____________________________________________________________________________________________________

Aj takýto unikátny elektromobil TESLA mohli vidieť návštevníci druhého dňa veľtrhu
ELO SYS 2014


____________________________________________________________________________________________________

Fórom elektrotechnikov možno nazvať druhý deň veľtrhu ELO SYS


Veľtrh ELO SYS dnes ,15.10. 2014, ponúkne obzvlášť bohatý odborný sprievodný, ktorý tvoria tri konferencie:

- Konferencia „Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2014“
  Termín konania:
9.00 – 16.45 h                                
  Miesto konania: pav. č. 4 - Protokol
  Odborný garant: FEI STU v Bratislave
 
 

- Konferencia Perspektívy e-mobility V
  Stretnutie na platforme elektromobility a e-mobility
  Termín konania: 9.30 – 13.00 h 
  Miesto konania: pav. č. 3 – Programové centrum
  Odborný garant: FCC Public, Praha

    

- Konferencia o inovatívnej metóde bezvýkopovej pokládky elektrických káblov a ostatných inžinierskych sietí.
  Pluhovanie elektrických káblov podľa PNE 341050.
 
Termín konania: 9.30 – 12.00 h     
  Miesto konania: pav. č. 4 – Seminárna miestnosť
  Odborný garant: ENSLO, Praha

    
   
Zároveň najnovšie trendy, inovácie a riešenia z oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií
prezentuje v Trenčíne celkove 201 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska
a Chorvátska.

 
    
____________________________________________________________________________________________________

ELO SYS slávi okrúhle jubileum


Od 14.10. 2014 sa začal jubilejný 20. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS. Súčaťou slávnostného otvorenia veľtrhu bolo vyhlásenie výsledkov súťaží "Elektrotechnický výrobok roka", "Ekologický počin roka", "Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS", "Konštruktér roka", "Unikát roka" a "Najlepšia expozícia veľtrhu ELO SYS" a udelenie poďakovania zakladateľom tohto podujatia.

 
 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ EXPONÁT VEĽTRHU ELO SYS 2014


Elektrický pohon Smart
Typ: MU 2-02
(Smart electric actuator for remote controlling of MV disconnectors)
Od firmy: IFT InForm Technologies, a.s., Bratislava

V tejto kategórii sa komisia rozhodla udeliť ČESTNÉ UZNANIE

Řídicí systém Tecomat Foxtrot
(Control system Tecomat Foxtrot)
Od firmy: Teco a.s., Kolín

EKOLOGICKÝ POČIN ROKA 2014

Kontajnerová ošetrovňa s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov energie ENIC-1C-Ambulance
(Containerized Ambulance with Island Power Plant from Renewable Energy ENIC-1C-Ambulance)
Od firmy: RMC s.r.o., Nová Dubnica
             Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneKONŠTRUKTÉR ROKA 2014

Cena sa udeľuje konštruktérovi:  Ing. Martin Daříček, PhD.
SkyBean váriometer
(SkyBean variometer)
Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

V tejto kategórii sa komisia rozhodla udeliť ČESTNÉ UZNANIE

konštruktérovi: Ing. Marián Hruboš
Mobilná meracia platforma
(Mobile measurement platform)
Žilinská univerzita v Žiline

UNIKÁT ROKA 2014

PO II G 280V/40kA
(PO II G 280V/40kA)
Od firmy: KIWA, spol. s r.o., Trnava

ELEKTROTECHNICKÝ VÝROBOK ROKA 2014

Nízkostratové trojfázové olejové transformátory s Al vinutím, typ aTOHn, 50 – 1000 kVA, so stratami A0 Bk max., podľa požiadaviek Ekodizajnu
(Low losses three-phase oil filled transformers with Al windings, type aTOHn, 50 – 1000 kVA, losses level A0 Bk max. according Ecodesign requirements)
Od firmy: BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Bratislava

Ďalej sa v tejto kategórii udeľuje ČESTNÉ UZNANIE

Vodou riediteľný impregnant Wasol 40
Ekodizajnu (Water soluble varnish Wasol 40)
Od firmy: VUKI a.s., Bratislava

NAJLEPŠIA EXPOZÍCIA VEĽTRHU ELO SYS 2014

1. miesto       Expozícia firmy: SRS Light Design s.r.o.
                         Autor: Róbert Sloboda SRS Light Design

2. miesto       Expozícia firmy: IFT InForm Technologies, a.s.
                        Autor: Gabriel Snovák ELCOM

3.  miesto      Expozícia firmy: ABB, s.r.o.
                        Autor: Libor Krejčí Topografik, s.r.o.

____________________________________________________________________________________________________

PRVÁ VYVÍJANÁ ELEKTRICKÁ MOTOKÁRA NA SLOVENSKU NA VEĽTRHU ELO SYS 2014

Na Ústave automobilovej mechatroniky (ÚAMT) Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave, Oddelení E-mobility sa  zrodila myšlienka  vyvinúť a postaviť motokáru s čisto elektrickým energetickým systémom, ktorý by zásoboval energiou elektrický systém pohonu.

Skupina študentov inžinierskeho štúdia Aplikovanej mechatroniky (Bc. Matúš Lukáč, Bc. Dávid Leško a Bc. Radovan Vojvoda)  vypracovala diplomové  práce, ktoré sa týkali návrhu koncepcie a systémov elektrickej motokáry. Vznikol tak projekt výskumu a vývoja a ďalšie témy na  diplomové práce pre  študentov pod vedením  pracovníkov ÚAMT Ing. Martina Bugára, PhD.,  Ing. Juraja Madarása a prof. Ing. Viktora  Ferenceya, PhD.
Projekt riešil celkovú koncepciu a  jednotlivé systémy elektrického pohonu, energetického systému, senzorickej a riadiacej časti.
Pri riešení boli využité poznatky z mechaniky, elektroniky, senzoriky, energetiky a iných vedných odborov,  ktoré sú integrované do jedného celku, ktorým je rýchlo sa vyvíjajúci odbor Mechatronika.
Na základe poznatkov pedagógov a študentov boli spracované  topologické a fyzikálne modely, matematické modely a realizované simulačné výpočty. Na základe  navrhovaných elektronických komponentov a systémov boli spracované virtuálne modely a algoritmy ich riadenia, ktoré vyústili ku komplexnému návrhu prvej vyvíjanej elektrickej motokáry na Slovensku realizovanej na akademickej pôde FEI STU v Bratislave.
Na základe matematických výpočtov, CAD modelov a návrhu hlavných a podporných elektrických systémov  boli objednané prvky energetického systému (akumulátory, ich podporné systémy, kabeláž) trakčného pohonu (elektromotor/generátory s kontrolermi a pedálom akcelerátora), senzorického  a riadiaceho systému (napájacie obvody a riadiaca jednotka).
Okamih, kedy sa elektrická motokára vlastnou energiou pred fakultou pohla, bol okamihom úspechu a radosti celého tímu.
Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Nadácie Tatrabanky a spoločnosti VUPEX a.s.

Koncepčný návrh  elektrickej  motokáry                                         Prvá vyvíjaná elektrická motokára (FEI E-KART 01)

  
____________________________________________________________________________________________________

V rámci okrúhleho 20-teho ročníka veľtrhu ELO SYS pripravil ZEP SR

prezentáciu výherných exponátov súťaží Elektrotechnický výrobok, Ekologický počin roka, Konštruktér roka, Unikát roka, Najúspešnejší exponát za posledných 12 rokov.

Príďte sa pozrieť, ako rýchlo napreduje elektrotechnika do stánku Zväzu elektrotechnického priemyslu SR.

14. - 17. 10. 2014, Pavilón č. 1 – poschodie, stánok č. 26.           
 
____________________________________________________________________________________________________

Odbornú garanciu nad veľtrhom ELO SYS tento rok prevzala aj Slovenská obchodná a priemyselná komora
   
____________________________________________________________________________________________________
Pluhovanie elektrických káblov podľa PNE 341050

Konferencia o inovatívnej metóde bezvýkopovej pokládky elektrických káblov a ostatných inžinierskych sietí.

Termín konania: 15.10. 2014 od 9.30 do 12.00 h

Miesto konania: pav. č. 4 – Seminárna miestnosť
Odborný garant: ENSLO, Praha

www.enslo.cz
 

____________________________________________________________________________________________________
Anotácia konferencie

Perspektívy e-mobility V
Stretnutie na platforme elektromobility a e-mobility
 
Podujatie organizuje 15.10. 2014 od 10:00 do 13:30 vydavateľstvo FCC Public s.r.o., Praha, v spolupráci s EXPO CENTER a.s. Trenčín ako súčasť sprievodného programu veľtrhu EloSys 2014, najväčšieho elektrotechnického veľtrhu v Slovenskej republike.

Pripravovaná konferencia Perspektívy e-mobility je piata tohto mena. Tento diel nesie podtitul Stretnutie na platforme elektromobility a e-mobility. Posun od čistej elektromobility k obecnejšiemu označeniu e-mobilita dáva priestor k predstaveniu alternatívnych zdrojov energie pre pohon vozidiel nezávislej trakcie a prináša rôzne technické a ekonomické uhly pohľadu na túto oblasť techniky.

Program priblíži účastníkom aktuálny stav v obore nielen v Slovenskej republike, ale ukáže obor v  európskom a svetovom kontexte, vrátane vízie ďalšieho vývoja.

Z tém prednášok vyberáme:
–    trendy konštrukčných koncepcií elektromobilov,
–    elektromobilita v kontexte s ostatnými alternatívnymi pohonmi aut,
–    legislatíva a štandardizácia v elektromobilite,
–    energia pre elektromobilitu ako súčasť chytrých sietí,
–    sieť nabíjacích staníc pre elektromobily aj iné elektrické vozidlá,
–    užívateľský pohľad na elektromobil,
–    elektrické vozidlá pro hendikepované osoby, pre prácu aj voľný čas,
–    elektrické vozidlá v mestskej hromadnej doprave osôb,
–    elektromobilita a príbuzné obory v učebných predmetoch na školách.

Účasť na konferencii je zdarma, na základe registrácie na webových stránkach vydavateľstva FCC Public.
Pre účastníkov konferencie EXPO CENTER zabezpečí voľný vstup na výstavisko.


Ďalšie informácie, ako aj možnosť registrácie, nájdete tu:
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=51244

Kontakt:
Emil Širůček, tel.: +420 603 847 023, e-mail: emil.sirucek@fccgroup.cz

 

  Print
14VIBE FEST

15
16171819202122BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

23
2425262728FISHING SHOW 2019

1
FISHING SHOW 2019

2
FISHING SHOW 2019

3
4
Kalendár výstav   14. februára - 04. marca

www.controlsystem.sk
A A A