piatok, 22. júna, 22:06
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2014
Záverečná správa
Aktuality
Všeobecné informácie
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Sprievodný program
Výsledky súťaží
Štatúty k súťažiam
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Odporúčané ubytovanie
Prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
Nomenklatúra
Mapa areálu počas veľtrhu
Fotogaléria
REKLAMA
http://www.sepsas.sk/seps/
www.electroindustry.cz
www.casopisee.sk
www.beta.sk
www.ta3.com
www.odbornecasopisy.cz
www.dps-az.cz
www.techpark.sk
www.solartechnika.sk
www.priemyseldnes.sk
sez-kes.sk
www.elektroprumysl.cz/formulare/objednavka-odberu-casopisu-elektroprumysl-cz
www.infoma.sk
www.retel.sk


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Termín konania: 14. - 17. 10. 2014
  14. - 16. 10. 2014              od 9.00 do 17.00 h
  17. 10. 2014                       od 9.00 do 15.00 h
   
Miesto konania: areál výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín
   
Cenník vstupného:                           
 
Dospelí                                                                    7,50
Študenti, dôchodcovia nad   60 rokov                           3,50
Držitelia ZŤP, ZŤP-S                                                            1,-
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov zdarma
   
Elektronický katalóg (CD): 5,-
   
Parkovné:  
Osobné vozidlo 4,-
Autobus 12,-
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, Trenčín
tel.: 00421-32-7704 332
fax: 00421-32-7704 324
e-mail: dchrenkova@expocenter.sk
   
Manažér veľtrhu: Drahomíra Chrenková
   
Záštita: Pavol Pavlis - minister hospodárstva Slovenskej republiky
   
Odborná garancia: Zväz elektrotechnického priemyslu SR
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
Únia slovenských elektrotechnikov
ELA - Českomoravská elektrotechnická asociace
Association of PolishElectrical Engineers (SEP), Warszawa, Poland
Slovenská obchodná a priemyselná komora
   
Hlavný reklamný partner: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava
   
   
Mediálni partneri: Časopisy, ročenky:
  Ai magazine
ATP Journal
AUTOMA
AUTOMOBIL Industry
A-Z ELEKTRO
Control engineering Česko
DPS Elektronika od A do Z
EEM - Electronic Engineering Magazine
ELEKTRO
ELEKTRONIKA.cz
ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
ENERGIE KOLEM NÁS
iDB Journal
Priemysel Dnes
Řízení a údržba průmyslového podniku
SLOVAKIA 2014
Solartechnika
Strojárstvo/ Strojírenství
STROJÁRSTVO – ENERGETIKA 2015
SVĚTLO
Technika
Internetové portály:
www.aimagazine.sk
www.atpjournal.sk
www.bael.cz
www.ben.cz
www.dps-az.cz
www.elektronic-info.eu
www.elektronik-info.pl
www.elektronika.cz
www.elektrotechnikavpraxi.cz
www.elektrotechnicke-tabulky.cz
www.fccpublic.cz
www.idbjournal.sk
www.infocube.cz
www.infoma.sk
www.leaderpress.sk
www.stavebni-tabulky.cz
www.strojnicke-tabulky.cz
www.elektromanagement.sk
www.udrzbapodniku.cz
www.controlengcesko.com
www.azcasopis.cz
www.techpark.sk
www.solartechnika.sk
www.priemyseldnes.sk
www.prumyseldnes.cz

BETA Rádio pre celú rodinu
Televízia TA3
 
 Vstupenky si môžete zakúpiť aj cez:
 
 

  Print
2021LETNÁ EDMANIA

22
LETNÁ EDMANIA

23
LETNÁ EDMANIA

24
2526272829BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

30
12345678
Kalendár výstav   20. júna - 08. júla

www.controlsystem.sk
A A A