piatok, 22. júna, 22:06
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2015
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Štatúty k súťažiam
Výsledky súťaží
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záverečná správa 2015
Prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Prihláška do katalógu
Formulár na prezentáciu pre vystavovateľov
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Mapa areálu počas veľtrhu
Fotogaléria
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.vse.sk
www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=331&ItemID=19
www.sez-kes.sk
www.itnews.sk
www.pcrevue.sk
www.automa.cz
www.infoma.sk
www.dps-az.cz
www.odbornecasopisy.cz
www.streamtech.tv
energieprevas.sk


Firmy na veľtrhu 2015               
Firmy na veľtrhu 2015
____________________________________________________________________________________________________


Posledný deň veľtrhu ELO SYS (16.10.) ponúkol odborným návštevníkom mimoridne zaujímavý sprievodný program.
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave opäť pripravila Seminár znalcov z elektrotechnických, informatických a energetických odborov. Seminár „Inteligentné mestá“, ktorého cieľom bola výmena skúseností medzi potenciálnymi dodávateľmi technológií i riešení a zástupcami miest, obcí a univerzít, pripravila v rámci tohtoročného veľtrhu Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Nanajvýš aktuálny bol aj seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia, ktorý pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra.   

  

 
____________________________________________________________________________________________________

Tretí deň veľtrhu ELO SYS 2015 (15.10.) si v Trenčíne zmerali vedomostné, ale aj praktické zručnosti mladí technici.

V poradí už 37. ročník Celoslovenského finále technickej súťaže mladých elektronikov pripravila Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava.

____________________________________________________________________________________________________

Fórom elektrotechnikov možno nazvať druhý deň veľtrhu ELO SYS

Veľtrh ELO SYS ponúkol v rámci svojho druhého dňa (14.10. 2015) zaujímavý sprievodný program. Už po tretíkrát sa v Trenčíne konala konferencia Perspektívy e-mobility s podtitulom „Podmienky a predpoklady ďalšieho rozvoja e-mobility“. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave opäť pripravila medzinárodnú konferenciu „Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015“. Súčasťou sprievodného programu veľtrhu bola tiež sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne venovaná témam: „Možnosti využitia alternatívnych pohonov v malých osobných a úžitkových vozidlách“, „Optická multispektrálna metóda pre navigáciu UGV (Unmanned Ground  Vehicle)“ a  „MEMS a ich aplikácie použitia“.  
____________________________________________________________________________________________________

Prehliadka toho najlepšieho čo slovenská elektrotechnika ponúka
    
   Aj tak možno nazvať medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS, ktorý sa dnes (13.10. 2015) začal v areáli Expo Center v Trenčíne. Jeho dvadsiaty prvý ročník prináša novinky, ktoré ponúkajú ľuďom nielen nové technické možnosti, ale zároveň sa premietajú aj do ich ekologického zmýšľania.

 
   
    Tento rok sa na trenčianskom výstavisku prezentuje 148 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie a Chorvátska.
    Záštitu nad týmto najvýznamnejším veľtržným podujatím svojho druhu na Slovensku prevzal Vazil Hudák - minister hospodárstva SR. Vďaka odbornej garancii najvýznamnejších organizácií, inštitúcií a zväzov pôsobiacich v tomto odvetví hospodárstva na Slovensku bude aj tento rok súčasťou veľtrhu bohatý a hlavne aktuálny sprievodný program.
    Jeho neodmysliteľnou súčasťou  sú súťaže "Elektrotechnický výrobok roka", „Ekologický počin roka“, "Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS", "Konštruktér roka" a "Unikát roka", ktoré už tradične organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Výsledky súťaží boli vyhlásené na slávnostnom otvorení veľtrhu a ocenenia získali:
 
NAJÚSPEŠNEJŠÍ EXPONÁT VEĽTRHU ELO SYS 2015

Exponát:            Terénne pásové vozidlo s elektrickým pohonom
Názov firmy:      Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
   

KONŠTRUKTÉR ROKA 2015

Meno:                 Ing. Anton Kuzma, PhD. a kolektív
za výrobok:        Biometrická sonda - mini EKG holder
Firma:                Slovenská technická univerzita v Bratislave -
                            Fakulta elektrotechniky a informatiky

 
   
ELEKTROTECHNICKÝ VÝROBOK ROKA 2015

Výrobok:           Káble pre primárny okruh jadrových reaktorov typu VVER 440
                          s garantovanou životnosťou minimálne 40 rokov bežnej
                          prevádzky, následnú LOCA haváriu aj I. a II. etapu ťažkej havárie,
                          typ LOCA SA
Názov firmy:     VUKI a.s. 
   

EKOLOGICKÝ POČIN ROKA 2015

Výrobok:              Reluktančný motor pre elektromobily
Firma:                 Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta,
                             Katedra výkonových elektrotechnických systémov


 
   

UNIKÁT ROKA 2015

Výrobok:              Napájací zdroj prvej slovenskej družice skCUBE: RMC-PSU
Názov firmy:        RMC s.r.o. 
   

ČESTNÉ UZNANIE

Výrobok:              Simulátor SWING EBO
Názov firmy:        VUJE, a.s. 
 
 
 

NAJLEPŠIA EXPOZÍCIA VEĽTRHU ELO SYS 2015

1. miesto:        INGE Opava, spol. s.r.o.
    realizátor:    INGE Opava, spol. s.r.o.


 
 
 
 
2. miesto:         SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.
    realizátor:      EVENT & FAIR STUDIO s.r.o.

 
   
 
3. miesto:         ELEKTRIS s.r.o.
    realizátor:      LOGOSIGN a.s.

 
   

 
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PRIPRAVOVANÝCH SPRIEVODNÝCH PODUJATIACH VEĽTRHU ELO SYS

____________________________________________________________________________________________________

 
Bicyklovú PROFI autodráhu prinesie na veľtrh ELO SYS 2015 Východoslovenská energetika a.s. , Košice

Ide o špeciálnu autodráhu, na ktorej sa autíčka pohybujú tak rýchlo, ako rýchlo šliapu na bicykloch cyklisti. Každý bicykel je totiž pripojený k jednému autíčku na autodráhe a špeciálny senzor sníma ako rýchlo šliape účastník na bicykli.


Neváhajte a príďte si zasúťažiť do pavilónu č. 10, stánok 155A.   
____________________________________________________________________________________________________

Seminár „Inteligentné mestá“ (16.10. 2015)

Požiadavky skvalitňovania podpory života prostredníctvom udržateľných integrovaných riešení na jednej strane a nové aplikácie založené na využívaní najmodernejších elektrotechnických, elektronických  a informačných a komunikačných technológií na strane druhej  budú patriť v nasledujúcich rokoch k hlavnými katalyzátorom rozvoja miest a obcí. Umožnia lepší prístup občanov k informáciám a k využitiu dostupných informácií, vytvoria podmienky pre  efektívnejšie využívanie energetických zdrojov, lepšie dopravné riešenia, kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, zvýšia bezpečnosť, podporia vzdelávanie a pod.

Cieľom odborného seminára bude výmena skúseností medzi potenciálnymi dodávateľmi technológií a riešení zástupcami miest a obcí a univerzít.

Organizátor: Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA)

Moderátor: prof. Ing. Milan Dado, PhD. - dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA
          

 
Program:


____________________________________________________________________________________________________

Odborné súťaže veľtrhu Elo Sys 2015 a robotický park „Študuj ELECTRO, buď SMART“

Zväz elektrotechnického priemyslu SR organizuje pre vystavovateľov na 21. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií Elo Sys 2015 (13.-16.10.2015, Trenčín) nasledovné odborné súťaže:
Najúspešnejší exponát veľtrhu 2015
Ekologický počin roka 2015
Konštruktér roka 2015
Unikát roka 2015
Elektrotechnický výrobok roka 2015
Zväz je odborným garantom týchto súťaží. Prihlášky je potrebné s príslušnou dokumentáciou poslať na adresu Sekretariátu ZEP SR, Kominárska 2/4, 831 04 Bratislava do 11.9.2015.
            
Okrem súťaží, v spolupráci so strednými odbornými školami ZEP SR pripravil expozíciu s názvom „Študuj ELECTRO, buď SMART“, v rámci ktorej budú môcť návštevníci vidieť rôzne „robotické“ exponáty, s ktorými pracujú už žiaci stredných škôl. Cieľom expozície je predstaviť laickej verejnosti a zástupcom médií možnosti, ktoré ponúka štúdium elektrotechniky. ZEP SR sa snažíme o zmenu pohľadu verejnosti na štúdium elektrotechniky a o demoštráciu, že už žiaci stredných škôl sa stretávajú so zaujímavými a modernými technickými aplikáciami a po ukončení štúdia získavajú hodnotnú a na trhu veľmi dobre uplatniteľnú kvalifikáciu. Návštevníci budú môcť vidieť humano - robota, čo všetko pri výučbe dokážu robotické sady LEGO či ako sa dajú naprogramovať robotické ruky.
Expozíciu nájdete v blízkosti stánku ZEP SR v Pavilóne 5.
     

 
 
____________________________________________________________________________________________________

PANELOVÁ DISKUSIA organizovaná Slovenským elektrotechnickým zväzom - Komorou elektrotechnikov Slovenska (15.10. 2015)

Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
ako jeden z odborných garantov 21. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na PANELOVÚ DISKUSIU, ktorá sa uskutoční dňa 15. 10. 2015 od 10.00 h do 13.00 h v areáli výstaviska Expo Center Trenčín, pavilón č. 3 na poschodí.
Na panelovej diskusii sa môže zúčastniť každý návštevník medzinárodného veľtrhu ELO SYS 2015, kde je možné položiť otázky popredným odborníkom z oblasti elektrotechniky.
      


Odborní garanti panelovej diskusie:
Ing. František Kinčeš – prezident SEZ – KES, predseda Krajskej odbornej sekcie elektrotechnické zariadenia stavieb SKSI 
Ing. Ľudovít Harnoš – viceprezident SEZ – KES.
Okruhy odborných tém:
1. Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike
    doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD. – STU Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave
2. Nové požiadavky európskej legislatívy na transformátory – nariadenie komisie EÚ č. 548/2014 na vykonávanie
    smernice EP a Rady EÚ č. 2009/125/ES

    Tomáš ŠÍMA – ABB, s.r.o., Bratislava
    Ing. Jozef LUKÁČ – BEZ Transformátory, a.s., Bratislava
    Ing. Vladimír HALIČKA – BEZ Transformátory, a.s., Bratislava
3. Pasívne domy a možnosti zásobovania energiami v súčasnosti a v budúcnosti
    Ing. Alena OHRADZANSKÁ – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
    Ing. Michal LEŠINSKÝ – Inštitút pre energeticky pasívne domy, Bratislava
Snahou SEZ–KES je čo najviac prispieť k informovanosti širokej odbornej verejnosti o aktuálnych otázkach v elektrotechnike.
____________________________________________________________________________________________________

DNI MOBILNEJ ROBOTIKY (13. - 16.10. 2015)

Na Dňoch mobilnej robotiky budete môcť tohto roku vidieť roboty, ktoré sa vytvárajú a oživujú v Národnom centre robotiky na FEI STU v Bratislave. Tradične bude možné vidieť niekoľko servisných robotov ako napríklad slovenský prototyp MRVK-01 vybavený robotickým ramenom alebo niekoľko verzií robotov iRobot Create. Tieto roboty boli upravené práve na základe požiadaviek servisného výkonu robota. Verzie zahŕňajú rozvoz cukríkov, inšpekciu pomocou kamery alebo aj riadenie gestami. V rámci tejto expozície bude možné vidieť aj lietajúce roboty. Z iných robotických aplikácií bude vystavená aplikácia automatizovaného zvárania a detekcie zvarov.
      
Okrem robotov bude k dispozícií aj mnoho inovatívnych snímačov, napr. snímač OptoForce, ktorý je možné považovať za jeden z najlepších v rámci snímania sily robotmi. Okrem takýchto štandardných robotických riešení budú predstavené aj biologicky inšpirované roboty ako šesťnohý škorpión alebo dva humanoidné roboty. Predovšetkým humanoidný robot NAO sa postará o zábavnú šou, ktorou isto chytí za srdcia nielen odborníkov, ale aj laickú verejnosť.
____________________________________________________________________________________________________

Konferencia Perspektívy e-mobility VII (14.10. 2015)

      

V rámci sprievodného programu veľtrhu EloSys v Trenčíne sa bude 14.10.2015 už tretí raz konať konferencia Perspektívy e-mobility. Celkovo ide o siedme pokračovanie konferenčného seriálu tohto mena, usporiadaného vydavateľstvom FCC PUBLIC z Prahy. Tohtoročné podujatie nesie podtitul Podmienky a predpoklady ďalšieho rozvoja e-mobility. Okrem prehľadu aktuálneho vývoja v technických a ekonomických základoch e-mobility prinesie ako zdôraznené témy bezpečnosť konštrukcie a prevádzky elektromobilov, súvislosti elektromobility a elektromagnetickej kompatibility a také podhľad na vzdelávanie budúcich odborníkov pre túto oblasť. K stálym témam patrí výskum, vývoj, legislatíva, štandardizácia, pripravenosť infraštruktúry alebo informovanosť verejnosti. Stav e-mobility v Slovenskej republike bude prezentovaný v porovnaní s ČR, ako aj s ďalšími krajinami z Európy a sveta.
Z tém prednášok vyberáme:
•    trendy konštrukčných koncepcií elektromobilov,
•    legislatíva a štandardizácia v elektromobilite,
•    elektrický motor ako súčasť ekologickej stratégie automobiliek,
•    budovanie nabíjacej infraštruktúry,
•    súvislosti elektromobility a elektromagnetickej kompatibility,
•    akumulácia energie pre elektromobilitu,
•    sieť nabíjacích staníc pre elektromobily aj iné elektrické vozidlá,
•    užívateľský pohľad na elektromobil,
•    elektrické skútre a bicykle pre rozvoj turistiky,
•    elektrické vozidlá v mestskej hromadnej doprave osôb.

Prihlásiť k účasti na konferencii sa môžete
na http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/perspektivy-e-mobility-vii--68
Účasť na konferencii je zdarma, na základe registrácie na webových stránkach vydavateľstva FCC Public.
Pre účastníkov konferencie EXPO CENTER zabezpečí voľný vstup na výstavisko.

Kontakty:
Emil Širůček (+420 603 847 023, emil.sirucek@fccgroup.cz)                  
Ondrej Vraný (+420 731 960 838, ondrej.vrany@fccgroup.cz)

____________________________________________________________________________________________________

Konferencia SARIO BUSINESS LINK - Riešenia pre elektrotechniku a elektroniku (13.10. 2015)


  
____________________________________________________________________________________________________

Sekcia prednášok Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
(14.10. 2015)


Témy prednášok:
      1. Možnosti využitia alternatívnych pohonov v malých osobných a užitkových vozidlách
          Prednášajúci: Dr. Ing. Ivan Kopecký
      2. OPTICKÁ MULTISPEKTRÁLNA METÓDA PRE NAVIGÁCIU UGV (Unmanned Ground  Vehicle)
          Prednášajúci: doc. Ing. Ľubomír Uherík, CSc.
      3. MEMS A ICH APLIKÁCIE POUŽITIA 
          Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Jus
       

____________________________________________________________________________________________________  Print
2021LETNÁ EDMANIA

22
LETNÁ EDMANIA

23
LETNÁ EDMANIA

24
2526272829BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

30
12345678
Kalendár výstav   20. júna - 08. júla

A A A