piatok, 22. júna, 22:06
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2015
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Štatúty k súťažiam
Výsledky súťaží
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záverečná správa 2015
Prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Prihláška do katalógu
Formulár na prezentáciu pre vystavovateľov
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Mapa areálu počas veľtrhu
Fotogaléria
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.vse.sk
www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=331&ItemID=19
www.sez-kes.sk
www.itnews.sk
www.pcrevue.sk
www.automa.cz
www.infoma.sk
www.dps-az.cz
www.odbornecasopisy.cz
www.streamtech.tv
energieprevas.sk


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


Termín konania: 13. - 16. 10. 2015
  13. - 15. 10. 2015     od 9.00 do 17.00 h
  16. 10. 2015              od 9.00 do 15.00 h
   
Miesto konania: areál Expo Center Trenčín
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
tel.: 00421-32-7704 332
fax: 00421-32-7704 324
e-mail: dchrenkova@expocenter.sk
   
Manažér veľtrhu: Drahomíra Chrenková
   
Záštita: Vazil Hudák - minister hospodárstva SR
   
Odborná garancia: Zväz elektrotechnického priemyslu SR
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
  Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
  Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta
  Únia slovenských elektrotechnikov
  Slovenská obchodná a priemyselná komora
  SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu)
   
   
Hlavný reklamný partner:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava
 
   
Reklamný partner: Východoslovenská energetika a.s. , Košice
   
   
 Mediálni partneri: Časopisy, publikácie / Vydavateľstvo:
  ai magazine / LEADER press, s.r.o.
ATP Journal / HMH, s.r.o.
AUTOMA / AUTOMA - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.
AUTOMOBIL Industry / INFOCUBE, s.r.o.
A-Z ELEKTRO / GIVERSDON s.r.o.
BEN - technická literatúra s.r.o.
Control engineering Česko / Trade Media International s.r.o.
EEM (Electronic Engineering Magazine) / INFOCUBE, s.r.o.
Elektro / FCC PUBLIC s.r.o.
ElektroInstalatér / ČNTL - České nakladatelství technické literatury, s.r.o.
ELEKTRONIKA.cz - jar 2015 / MALUTKI media s.r.o.
ElektroPrůmysl.cz / Bc. Jaroslav Bubeníček - Elektro Průmysl.cz
ELEKTROTECHNIKA V PRAXI / BAEL - ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
ENERGIE KOLEM NÁS / Rostislav Smieja - SPAR
DPS Elektronika od A do Z / CADware
iDB Journal / HMH, s.r.o.
PC REVUE / DIGITAL VISIONS, spol. s r.o.
Priemysel Dnes / BUSINESS MEDIA, s.r.o.
Řízení a údržba průmyslového podniku / Trade Media International s.r.o.
SLOVAKIA 2015 / INFOMA Business Trading, s.r.o.
STROJÁRSTVO-ENERGETIKA 2015 / INFOMA Business Trading, s.r.o.
Strojárstvo/ Strojírenství / MEDIA/ST s.r.o.
Světlo / FCC PUBLIC s.r.o.
T+T Technika a trh / CCB, s.r.o.
Technika / TechPark, o.z.
  Internetové portály:
  www.aimagazine.sk
www.atpjournal.sk
www.azcasopis.cz
www.automa.cz
www.bael.cz
www.ben.cz
www.cntl.cz
www.controlengcesko.com
www.eel.cz
www.elektronika.cz
www.elektronic-info.eu
www.elektronik-info.pl
www.elektroprumysl.cz
www.elektrotechnicke-tabulky.cz
www.elektrotechnikavpraxi.cz
www.energieprevas.sk
www.dps-az.cz
www.idbjournal.sk
www.infocube.cz/cs/automobil-industry/
www.infocube.cz/cs/eem/
www.infoma.sk
www.itnews.sk
www.leaderpress.sk
www.odbornecasopisy.cz
www.pcrevue.sk
www.priemyseldnes.sk
www.průmysldnes.cz
www.shop.ben.cz
www.solideurope.sk
www.streamtech.tv
www.svetlo.info
www.technikaatrh.cz
www.techpark.sk
www.udrzbapodniku.cz
  Rádiá, televízie:
  BETA Rádio pre celú rodinu
TV TA3
   
Vstupenky si môžete zakúpiť aj cez:
 
   

  Print
2021LETNÁ EDMANIA

22
LETNÁ EDMANIA

23
LETNÁ EDMANIA

24
2526272829BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

30
12345678
Kalendár výstav   20. júna - 08. júla

A A A