utorok, 26. marca, 15:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2016
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Výsledky súťaže
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záverečná správa 2015
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Formulár na prezentáciu pre vystavovateľov
Fotogaléria
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.automa.cz
www.dps-az.cz
www.techpark.sk


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


Termín konania: 11. - 13. 10. 2016
  Otváracie hodiny: 9.00 - 17.00 h
                                                                            
Vstupné:  
Dospelí 7,50 €
Študenti, dôchodcovia (nad 60 rokov) 3,50
Držitelia ZŤP 1,-
Deti do 6 rokov v sprievode rodiča zdarma
Vstupenky si môžete zakúpiť aj cez:

 
Parkovné:  
osobné vozidlo 4,-
autobus 12,-
   
Miesto konania: areál Expo Center Trenčín
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
tel.: 00421-32-7704 332
fax: 00421-32-7704 324
e-mail: lelkesova@expocenter.sk
   
Manažér veľtrhu: Ing. Zdenka Lelkešová
   
Záštita: Ministerstvo hospodárstva SR
 
 
   
Hlavný reklamný partner: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
   
   
Odborní garanti: Zväz elektrotechnického priemyslu SR
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
  Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
  Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta
  Únia slovenských elektrotechnikov
   
Mediálni partneri: Časopisy, publikácie / Vydavateľstvo:
  A Radio / BEN - technická literatúra s.r.o.
ai magazine
/ LEADER press, s.r.o.
ATP Journal / HMH, s.r.o.
AUTOMA / AUTOMA - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.
AUTOMOBIL Industry / INFOCUBE, s.r.o.
Control engineering Česko - už aj v slovenskej mutácii  / Trade Media International s.r.o.
DPS Elektronika od A do Z / CADware
EEM (Electronic Engineering Magazine) / INFOCUBE, s.r.o.
Elektro / FCC PUBLIC s.r.o.
ELEKTRO A TRH / Stanislav Prchal RIKO
ElektroInstalatér / ČNTL - České nakladatelství technické literatury, s.r.o.
ELEKTRONIKA.cz - jar 2016 / MALUTKI media s.r.o.
Elektrotechnika v praxi / BAEL - ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
ENERGIE KOLEM NÁS / Energie Kolem Nás s.r.o.
Priemysel Dnes / BUSINESS MEDIA, s.r.o.
Řízení a údržba průmyslového podniku / Trade Media International s.r.o.
SLOVAKIA 2016 / INFOMA Business Trading, s.r.o.
STROJÁRSTVO-ENERGETIKA 2016 / INFOMA Business Trading, s.r.o.
Strojárstvo/ Strojírenství / MEDIA/ST s.r.o.
Světlo / FCC PUBLIC s.r.o.
Technika / TechPark, o.z., vydavateľ časopisu Technika
  Internetové portály:
  www.aimagazine.sk
www.atpjournal.sk
www.automa.cz
www.bael.cz
www.ben.cz
www.cntl.cz
www.controlengcesko.com
www.dps-az.cz
www.elektroatrh.cz
www.elektronika.cz
www.elektronic-info.eu
www.elektronik-info.pl
www.elektrotechnicke-tabulky.cz
www.elektrotechnikavpraxi.cz
www.infocube.cz/cs/automobil-industry/
www.infocube.cz/cs/eem/
www.leaderpress.sk
www.odbornecasopisy.cz
www.priemyseldnes.sk
www.prumysldnes.cz
www.shop.ben.cz
www.streamtech.tv
www.techpark.sk
www.udrzbapodniku.sk
  Iné:
  BETA Rádio pre celú rodinu
  TV TA3
   
A A A