utorok, 28. februára, 10:02
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Prihláška do katalógu
REKLAMA
www.automa.cz

ELO SYS 2017

23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

23.5. - 26.5.2017
 
Vážení obchodní partneri,


dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na 23. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS, ktorý sa bude prvýkrát konať v termíne 23. - 26. 5. 2017 na výstavisku v Nitre spoločne s 24. ročníkom medzinárodného strojárskeho veľtrhu MSV.

Výstavisko EXPO CENTER a.s. Trenčín  a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik sa podpísaním zmluvy dohodli, že od roku 2017 sa na výstavisku v Nitre bude konať v jednom termíne Medzinárodný strojársky veľtrh a medzinárodný elektrotechnický veľtrh ELO SYS.

Ako uviedol JUDr. Mário Dinga - riaditeľ Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik: „Som rád, že sa nám podarilo dospieť k dohode a verím, že naše očakávania synergického efektu zatraktívnia tak náš Medzinárodný strojársky veľtrh, ako aj veľtrh ELO SYS. Spoločné úsilie nás ako aj kolegov z Trenčína, by malo v konečnom dôsledku zatraktívniť obe podujatia pre návštevníkov a rovnako aj pre vystavovateľov.“

Generálny riaditeľ EXPO CENTER a.s., Trenčín Ing. Pavol Hozlár dodal: „Je dobrou správou pre slovenský výstavnícky trh, že dvaja organizátori veľtrhov dokázali prejaviť schopnosť nadhľadu. Výsledkom korektnej spolupráce konkurentov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p. a spoločnosti EXPO CENTER a.s. je vytvorenie predpokladu synergie v podobe zvýšeného počtu vystavovateľov i návštevníkov, a tým vybudovanie reprezentatívneho priemyselného veľtrhu v SR.“

Ide o unikátny projekt usporiadania dvoch technických odborných výstav v jednom areáli a v rovnakom čase, ktorý má plnú podporu Ministerstva hospodárstva SR. Súhlasné stanoviská vyjadrili aj profesijné zväzy.

Budeme radi, keď využijete našu ponuku prezentácie na veľtrhu ELO SYS 2017. Pri riešení Vašich individuálnych požiadaviek sme Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na spoluprácu.

Ing. Zdenka Lelkešová
manažérka veľtrhu
Tel.: +421/32/770 43 32
mobil: +421/905 551 124
e-mail: lelkesova@expocenter.sk
EXPO CENTER a.s., Trenčín

A A A