nedeľa, 23. apríla, 15:04
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Prihláška do katalógu
REKLAMA
www.automa.cz
www.streamtech.tv
www.atpjournal.sk

ELO SYS 2017

23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

23.5. - 26.5.2017
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


Termín konania: 23. - 26. 5. 2017 
   
Miesto konania: areál Agrokomplex Nitra
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
  Tel.: 00421-32-770 43 32
  Fax: 00421-32-770 43 24
  Mobil: 00421-905 551 124
  E-mail: lelkesova@expocenter.sk


Manažér veľtrhu: Ing. Zdenka Lelekešová
   
Odborní garanti: Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
  Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
  Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta
   
Mediálni partneri: Časopisy, publikácie / Vydavateľstvo:
  ai magazine / LEADER press, s.r.o.
  ATP Journal / HMH, s.r.o.
  AUTOMA / AUTOMA - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.
  DPS Elektronika od A do Z / CADware
  Elektro / FCC PUBLIC s.r.o.
  ELEKTRO A TRH / Stanislav Prchal RIKO
  ElektroInstalatér / ČNTL - České nakladatelství technické literatury, s.r.o.
  ELEKTRONIKA.cz - jar 2017 / MALUTKI media s.r.o.
  Priemysel Dnes / BUSINESS MEDIA, s.r.o.
  Strojárstvo/ Strojírenství / MEDIA/ST s.r.o.
  Technika / TechPark, o.z., vydavateľ časopisu Technika
  Internetové portály:
  www.aimagazine.sk
  www.atpjournal.sk
  www.automa.cz
  www.cntl.cz
  www.dps-az.cz
  www.elektroatrh.cz
  www.elektronika.cz
  www.components.online
  www.elektronik-info.cz
  www.electronika.online
  www.elektronik-info.ru
  www.elektronic-info.eu
  www.elektronik-info.pl
  www.leaderpress.sk
  www.odbornecasopisy.cz
  www.priemyseldnes.sk
  www.prumysldnes.cz
  www.streamtech.tv
  www.techpark.sk
    

  Print
2122AKVATERA Trenčín 2017

23
24252627Gluten Free EXPO Slovakia 2017

28
Gluten Free EXPO Slovakia 2017

29
30123FIRECO 2017

4
FIRECO 2017

5
FIRECO 2017

6
789
Kalendár výstav   21. apríla - 09. mája

A A A