piatok, 22. júna, 22:06
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2017
Aktuality
Záštita
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Prihláška do katalógu
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.automa.cz
www.streamtech.tv
www.atpjournal.sk
www.dps-az.cz
www.techpark.sk
www.odbornecasopisy.cz
www.engineering.sk
www.leaderpress.sk

ELO SYS 2017

23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

23.5. - 26.5.2017
 

NOMENKLATÚRA


1. Elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika

    1.1  Výroba a rozvod elektrickej energie
    1.2  Elektromotory, generátory, transformátory
    1.3  Rozvádzače
    1.4  Elektroinštalácie
    1.5  Racionalizácia spotreby energie
    1.6  Elektrotepelná a klimatizačná technika
    1.7  Elektrické stroje
    1.8  Pohony
    1.9  Elektrické prístroje
    1.10  Výkonové polovodičové systémy
    1.11  Zváracia technika
    1.12  Spájkovacia technika
    1.13  Akumulátory, galvanické články a batérie

2. Osvetľovacia technika

    2.1  Zdroje svetla a svietidlá
    2.2  Bytové osvetlenie
    2.3  Osvetlenie spoločenských miestností
    2.4  Vidiecke osvetlenie
    2.5  Priemyselné osvetlenie
    2.6  Osvetlenie pre nebezpečné a náročné prostredie
    2.7  Špeciálne svetelné efekty

3. Elektronika

    3.1  Polovodičové prvky a integrované obvody (ASIC, mikroprocesory, programovateľné IO)
    3.2  Pasívne prvky
    3.3  Elektromechanické a mikroelektromechanické prvky a systémy
    3.4  Senzory a senzorové systémy
    3.5. Mikrovlnná technika (prvky, IO a systémy)
    3.6  Laboratórna prístrojová technika
    3.7  Optoelektronické prvky a systémy
    3.8  Lekárska technika
    3.9  Elektronická zabezpečovacia technika

4. Spotrebná elektrotechnika a elektronika

    4.1  Kancelárska technika
    4.2  Audiovizuálna technika
    4.3  Domáca technika, elektrospotrebiče

5. Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika

    5.1  Telefónne zariadenia - šnúrové, bezšnúrové, mobilné (GSM, DECT)
    5.2  Telefónne ústredne
    5.3  Prenosové zariadenia
    5.4  Družicová televízia a rozhlas
    5.5  Rádiokomunikačné zariadenia pre inštitúcie a obyvateľstvo
    5.6  Faxovacie zariadenia, záznamníky
    5.7  Mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a prijímacie prístroje
    5.8  Antény

6. Výpočtová technika

    6.1  Hardware
    6.2  Software
    6.3  Počítačové siete
    6.4  Internet
    6.5  Poradenská služba, spracovanie údajov

7. Meracia a regulačná technika

    7.1  Meracia a laboratórna technika
    7.2  Automatizačná a regulačná technika
    7.3  Priemyselné meranie (elektrických a neelektrických veličín)
    7.4  Priemyselná automatizácia
    7.5  Riadiace a informačné systémy

8. Elektrotechnické materiály

    8.1  Káble, vodiče a elektrotechnické materiály
    8.2  Silové káble a vodiče
    8.3  Dátové káble a vodiče
    8.4  Optické káble
    8.5  Vodiče pre vinutia
    8.6  Izolačné materiály tuhé a kvapalné
    8.7  Impregnačné a zlievacie materiály
    8.8  Skúšanie a testovanie elektrotechnických materiálov

9. Elektroinštalácia 

    9.1  Inštalačné spínače, zásuvky a zástrčky
    9.2  Ochranné zariadenia
    9.3  Rozvádzače
    9.4  Elektromery a spínacie hodiny
    9.5  Rozvody
    9.6  Izolačný inštalačný materiál

10. Energetika a vykurovanie

      10.1  Výrobky pre inštaláciu ústredného kúrenia
      10.2  Podlahové vykurovanie
      10.3  Meranie tepla
      10.4  Elektrické vykurovanie
      10.5  Elektrokotle

11. Signalizačná a zabezpečovacia technika


12. Služby

      12.1  Projektové a poradenské služby
      12.2  Skúšobníctvo
      12.3  Servisné služby
      12.4  Vzdelávanie, literatúra

13. Obnoviteľné energetické zdroje
      13.1  Slnečná energia      
      13.2  Veterná energia
      13.3  Vodná energia
      13.4  Geotermálna energia
      13.5   Z biomasy   

14. Elektromobilita
      14.1  Elektrické automobily
      14.2  Elektrobusy a elektrické vozidlá pre hromadnú dopravu
      14.3  Jednostopové elektrické vozidlá
      14.4  Elektrické vozidlá pre handicapovaných občanov
      14.5  Úžitkové elektrické vozidlá
      14.6  Akumulácia energie pre elektromobilitu
      14.7  Dobíjacie stanice pre elektromobily a iné elektrické vozidlá


 

  Print
2021LETNÁ EDMANIA

22
LETNÁ EDMANIA

23
LETNÁ EDMANIA

24
2526272829BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

30
12345678
Kalendár výstav   20. júna - 08. júla

A A A