piatok, 22. júna, 22:06
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2017
Aktuality
Záštita
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Prihláška do katalógu
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.automa.cz
www.streamtech.tv
www.atpjournal.sk
www.dps-az.cz
www.techpark.sk
www.odbornecasopisy.cz
www.engineering.sk
www.leaderpress.sk

ELO SYS 2017

23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

23.5. - 26.5.2017
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SPRIEVODNÉHO PROGRAMU


23. 5. 2017 /  UTOROK
 

15.30 h                          Slávnostné otvorenie veľtrhov
                                        Miesto konania: pavilón K

  

24. 5. 2017 / STREDA

 

10.00 – 16.00 h           Sekcia prednášok                               

                                        Odborní garanti: Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
                                                                      v Trenčíne (TnUAD) a Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline 
                                        Miesto konania:  Prednášková miestnosť v hale B
                                        Program:
                                       10.00 h  Prednáška - doc. Ing. Peter LIPTÁK, CSc. (TnUAD, Fakulta špeciálnej techniky)             
                                       11.00 h  Prednáška - Ing. Ivan KOPECKÝ, PhD. (TnUAD, Fakulta špeciálnej techniky)   

10.00 – 13.00 h           Panelová diskusia SEZ – KES

                                        Odborný garant: SEZ – KES

                                        Miesto konania: AGROINŠTITÚT, Nitra

                                        - Všeobecné smerovanie technickej normalizácie v SR

                                           Ing. Vladimír VRÁNSKY – prezident SEZ-KES

                                        - Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike

                                          doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD. – STU FEI v Bratislave

                                        - Zatepľovanie objektov a bleskozvody

                                          Tibor Hanko  –  člen prezídia SEZ-KES

                                        - ATN® technické normy – technické riešenia pre budúcnosť

                                           Ing. František GILIAN – generálny sekretár APPO SR       


  

25. 5. 2017 / ŠTVRTOK

12.30 – 16.00 h           Sekcia prednášok                                                                       
                                        Odborní garanti: Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline 
                                        Miesto konania: Prednášková miestnosť v hale B
                                        Program:                                       
                                        12.30 h  Nové trendy v priemyselnej automatizácií - Ing. Jozef HREBČEK, PhD.                                           
                                       13.30 h  Služby Smart Cities založené na polohe - Ing. Juraj MACHAJ, PhD. 
                                       14.30 h  Nové trendy v konštrukcií výkonových elektronických meničov - prof. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD.
                                       15.30 h  Moderné trakčné pohony v elektrických vozidlách - prof. Ing. Pavol RAFAJDUS, PhD.
    

08.30 – 15.00 h            Konferencia ELECTRON

                                        Organizačný garant: Elektro Management, s.r.o.

                                        Miesto konania: Konferenčná miestnosť pavilón K

                                        Program:    

                                        08.00 – 08.30 h    Prezentácia účastníkov v pavilóne K

                                        08.30 – 09.15 h    Bezpečnosť technických strojových zariadení po zásadných úpravách v inštaláciách,
                                                                         riadení. Súbor strojových zariadení a prevádzkovateľ.

                                                                         David Sárka, inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. Nitra

                                        09.20 – 10.20 h    Niektoré záludnosti pri vykonávaní revízií jednoúčelových zariadení a vo zvláštnych
                                                                         priestoroch.

                                                                         Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika, podpredseda Únie súdnych
                                                                         znalcov ČR, člen TNK 22 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v ČR

                                        10.20 – 11.00 h    Prestávka

                                        11.00 – 11.45 h    Novinky v meracej technike do prevádzky aj pre revíznych technikov.

                                                                         Ing. Jiří Ondřík, produktový manažér testovacích a meracích prístrojov, GHV Trading s.r.o.

                                        11.45 – 12.30 h    Obed

                                        12.30 – 13.15 h    LED svietidlá, ich výber a použitie vhodného riadenia.

                                                                         Ing. Július Száraz, C.E.O. Leader Light s.r.o

                                        13.15 – 14.00 h    Ochrana LED svietidiel proti prepätiu.   

                                                                         Ing. Jozef Černička Csc., konateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o.

                                        14.00 – 14.15 h    Prestávka

                                        14.15 – 15.00 h    Uzemnenie, vyrovnanie potenciálov a ochrana pred dotykovým a krokovým
                                                                         napätím.    
                          

                                                                         Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.

                                        15.00 h                   Tombola, záver a individuálna prehliadka výstaviska

 

26. 5. 2017 / PIATOK 

 

09.00 – 17.00 h            Celoslovenské finále technickej súťaže mladých technikov

                                        Odborný garant: Slovenská spoločnosť elektronikov,  BA

                                        Miesto konania: Spojovací krčok A-B 

 

Zmena programu vyhradená!
__________________________________________________________________________________________________
 

ELECTRON 2017               
XXI. ročník celoštátnej konferencie pre elektrotechnikov zameranej na montáž a údržbu elektrických zariadení.
Organizátor: ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Nitra
25. 5. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, Pavilón K
          

Celoštátna konferencia ELECTRON
je od roku 1997 pravidelnou súčasťou oficiálneho sprievodného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Od roku 2011 prebieha priamo v areáli výstaviska Agrokomplex.
Odborné prednášky sú zamerané na revízie, elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení. Tejto konferencie sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia Technickej inšpekcie a.s. Nitra ako prednášajúci a množstvo popredných slovenských a českých výrobcov a distribútorov elektrických prvkov a zariadení.

Všetky aktuálne informácie vrátane programu nájdete TU...
 
__________________________________________________________________________________________________Organizátor: Trade Media International s.r.o., Český Těšín

Viac informácií nájdete TU
__________________________________________________________________________________________________


  Print
2021LETNÁ EDMANIA

22
LETNÁ EDMANIA

23
LETNÁ EDMANIA

24
2526272829BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

30
12345678
Kalendár výstav   20. júna - 08. júla

A A A