piatok, 22. júna, 22:06
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2017
Aktuality
Záštita
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Prihláška do katalógu
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Fotogaléria
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.automa.cz
www.streamtech.tv
www.atpjournal.sk
www.dps-az.cz
www.techpark.sk
www.odbornecasopisy.cz
www.engineering.sk
www.leaderpress.sk

ELO SYS 2017

23. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

23.5. - 26.5.2017
 

INFORMÁCIE  PRE  VYSTAVOVATEĽOV - MONTÁŽNE POKYNY


Otváracia doba:   
- pre vystavovateľov:                      
    23. 5. od  7.00 – 17.00 h 
    24. 5. od  7.00 – 17.00 h
    25. 5. od  7.00 – 17.00 h
    26. 5. od  7.00 – 16.00 h, po 16.00 h demontáž
   
- pre verejnosť:              
    23. 5. – 25. 5.   od  9.00 – 17.00 h
    26. 5.                 od  9.00 – 15.00 h
    
Manažér výstavy:     Ing. Zdenka Lelkešová
                                     mobil: 0905 551 124
                                     e-mail: lelkesova@expocenter.sk
                                     www.elosys.sk

1.  Po príchode na výstavisko v Nitra, Vám v pavilóne B/kancelária Technik, odovzdáme v dňoch 18. – 22. 5. v čase
     8.00 - 16.00 h
montážne preukazy, vystavovateľské preukazy, parkovacie preukazy, protokoly, pozvánky na slávnostné
     otvorenie a katalóg vystavovateľov.

2.  Montáž expozícií - firmy, ktoré majú vlastnú technickú realizáciu, môžu realizovať montáž:
     18. 5.  – 21. 5.  od 7.00 – 20.00 h
     22. 5.  od 7.00 – 21.00 h
     Po prekročení  stanoveného času budeme účtovať poplatok 17,- €  (+ 20 % DPH).
     Pri montáži musí byť každý pracovník označený montážnym preukazom 26,60 €/ks (+ 20 % DPH).
     V opačnom prípade mu bude udelená pokuta 200 € (+DPH).

     Od vlastných realizácií požadujeme:
     - predložiť projekt expozície s dôrazom na vyznačenie miesta privedenia prípojok vody a elektriny a elektroprojekt 
       (kompletný projekt  zaslať najneskôr do 3. 5. 2017),
     - oznámiť mailom termín montáže a demontáže,
     - zložiť kauciu za plochu vo výške 100,- €  za každú firmu, pri prevzatí plochy. Kaucia bude vrátené po odovzdaní plochy
       v nepoškodenom stave po skončení výstavy
  
     Bez odsúhlaseného projektu a zloženia kaucie nebude možné začať s montážou.

3.  Pre navážanie expozícií exponátmi je určený termín 22. 5.  od 7.00 – 21.00 h         
     Po prekročení  stanoveného času budeme účtovať poplatok 17,- € (+ 20 % DPH).

4.  Demontáž expozícií začne bezprostredne po ukončení výstavy  26. 5.   po 16.00 - 22.00 h           
                                                                                   a bude pokračovať   27. 5.   od  8.00 – 18.00 h
                                                                                                                        28. 5.   od  8.00 – 16.00 h

5.  Možnosti vjazdu do areálu
     Montáž a demontáž 18. - 22. 5. 2017 a 26.- 28. 5. 2017  - vjazd a výjazd bránou B2 z Akademickej ul.
     - zložiť kauciu vo výške 30 Eur / vozidlo / 4h
     - zakúpiť si montážny parkovací preukaz (osobné vozidlo 20 Eur, nákladné vozidlo 40 Eur)
     - použiť zakúpený parkovací preukaz platný aj počas veľtrhu
     - vjazd do areálu 26. 5. je bránou B3 na konci Akademickej ul. a to až po 16.00 h

     Počas veľtrhu 23. – 25. 5. 2017
     - zložiť kauciu vo výške 30Eur/vozidlo v čase 6.00 – 8.45 h vjazd a výjazd bránou B2 z Akademickej ul. (kaucia vám bude
       vrátené len pri dodržaní uvedeného času)
     - na parkovací preukaz (uložte na viditeľnom mieste za predným sklom) vjazd a výjazd bránou B2 a B6 – viď mapa
       na rube parkovacieho preukazu

6.  Pre zabezpečenie manipulačnej techniky Vás žiadame o oznámenie hmotnosti a rozmerov exponátov, času vykládky,
     ako aj druhu požadovanej techniky – do 3. 5. 2017

7.  Dňa 22. 5. po 17.00 h sa uskutoční hodnotenie expozícií v rámci Súťaže o najkrajšiu expozíciu veľtrhu  ELOSYS 2017. 
     Hodnotiť sa budú všetky expozície a tie najlepšie budú spolu s ich autormi vyhlásené a ocenené na slávnostnom otvorení
     veľtrhu dňa 23. 5. 2017 o 15.30 h v hale K.

8.  Zálohovú faktúru za prenájom, technickú realizáciu a  objednané služby je potrebné uhradiť tak, aby ste úhradu mohli
     doložiť výpisom z bankového účtu pri  nástupe na výstavu. Prípadné platby v hotovosti bude možné realizovať v pokladni,
     v areáli výstaviska.

     Tešíme sa  na stretnutie v Nitre.


  Print
2021LETNÁ EDMANIA

22
LETNÁ EDMANIA

23
LETNÁ EDMANIA

24
2526272829BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

30
12345678
Kalendár výstav   20. júna - 08. júla

A A A