nedeľa, 23. septembra, 12:09
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 JAHRADA 2017
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Sprievodný program
Katalóg vystavovateľov
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Katalóg doplnkových služieb
Fotogaléria

JAHRADA 2017

8. ročník výstavy ovocia, potrieb pre záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov

13.10. - 14.10.2017
 

SPRIEVODNÝ PROGRAM


13. - 14.10. 2017 / DENNE

Víťazné exponáty 16. ročníka súťaže profesionálov Jablko roka - organizátor: Ovocinárska únia SR
a 22. ročníka celoslovenskej súťaže o najkrajšie jablko - organizátor: SZZ
Miesto konania: pavilón 7

Ukážky vytáčania medu
VČELÁRSTVO Jozef Ľupták
Denne o 10.00 h, 12.00 h, 14.00 h
Miesto konania: pavilón 6

13.10. 2017 / (PIATOK) 

10.00 - 10.50 h     Slávnostné otvorenie výstav: Jahrada, Senior Expo, Zdravie & Harmónia
                                Miesto konania: pavilón 7

11.00 - 13.00 h     Program pre deti MŠ, ZŠ – VŠELIČO O JABĹČKU 
                                Ing. Eva Šidová, PhD.
                                Miesto konania: pavilón 7
                     
12.00 - 13.00 h    Prednáška Ovocinárske dialógy
                                prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.                                                    
                                Miesto konania: pavilón 7

12.00 - 18.00 h    Poradenská služba o druhoch, odrodách, pestovaní ovocných drevín
                                Ing. Eva Šidová, PhD.
                                Miesto konania: pavilón 7
                 
13.00 - 14.30 h    Prednáška Novinky v ovocinárskej praxi
                                Ing. Marián Komžík                                                        
                                Miesto konania: pavilón 7

14.00 h                  Ukážky rezu ovocných drevín  
                                Ing. Eduard Jakubek, inštruktor - predseda RV SZZ
                                Miesto konania: trávnatý kruh na nádvorí výstaviska

14.30 - 16.00 h    Prednáška Nebezpečné poveternostné situácie pre záhradkárov. Ako čítať predpovede počasia?                                                    Mgr. Miriam Jarošová, PhD., meteorologička TV JOJ, taj. OV SZZ
                                Miesto konania: pavilón 7
           
16.00 h                  Ukážky rezu ovocných drevín  
                                Ing. Eduard Jakubek, inštruktor - predseda RV SZZ
                                Miesto konania: trávnatý kruh na nádvorí výstaviska


14.10. 2017 / (SOBOTA)

9.00 - 11.00 h       Prednáška Ochrana ovocných drevín proti chorobám a škodcom
                                Ing. Eva Šidová, PhD.
                                Miesto konania: pavilón 7

10.00 h                  Ukážky rezu ovocných drevín  
                                Ing. Eduard Jakubek, inštruktor - predseda RV SZZ
                                Miesto konania: trávnatý kruh na nádvorí výstaviska
             
11.00 - 13.00 h     Prednáška Rekonštrukcia ovocných záhrad
                                Ing. Jozef Čerňanský, predseda OV SZZ Žilina  
                                Miesto konania: pavilón 7

12.00 h                  Ukážky rezu ovocných drevín  
                                Ing. Eduard Jakubek, inštruktor - predseda RV SZZ
                                Miesto konania: trávnatý kruh na nádvorí výstaviska
                                                                         
13.30 - 14.20 h     Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
                                Ing. Peter Balák
                                Miesto konania: pavilón 7

14.00 h                  Ukážky rezu ovocných drevín  
                                Ing. Eduard Jakubek, inštruktor - predseda RV SZZ
                                Miesto konania: trávnatý kruh na nádvorí výstaviska

14.30 - 15.20 h     Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka – Apiterapia
                                Ing. Peter Balák
                                Miesto konania: pavilón 7                           

11.00 - 15.00 h     Poradenská služba o druhoch, odrodách, pestovaní ovocných drevín
                                Ing. Eva Šidová, PhD.
                                Miesto konania: pavilón 7   

* ZMENA  PROGRAMU ORGANIZÁTOROM VYHRADENÁ!A A A