streda, 21. februára, 07:02
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2018
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Dôležité termíny
Vystavovatelia sa predstavujú
Fotogaléria
Sprievodný program
Napísali o nás
REKLAMA
www.mediast.sk
www.leaderpress.sk
www.streamtech.cz
www.volty.cz
www.dps-az.cz
www.ostrovni-elektrarny.cz
www.atpjournal.sk
www.automa.cz
www.smartcityvpraxi.cz/konference17.php

ELO SYS 2018

24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

22.5. - 25.5.2018
 

VYSTAVOVATELIA SA PREDSTAVUJÚ


HELIOS  LIGHTING, spol. s r.o.

spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Nových Zámkoch, patrí medzi lídrov v oblasti projektovania osvetľovacích sústav a v dodávkach elektrických svietidiel na Slovensku. Spoločnosť založená v roku 1994 ponúka komplexné riešenia osvetľovacích sústav od ekonomického a energetického auditu, projektovej dokumentácie, návrhu regulácie a riadenia osvetľovacej sústavy, výroby svietidiel až po realizáciu ukončenú revíznou správou. Technické vybavenie prevádzky spoločnosti a dlhoročné skúsenosti zamestnancov v oblasti vývoja a výroby elektrických svietidiel, ako aj projektovania osvetľovacích sústav, sú zárukou odbornosti a vysokej kvality realizovaných zákazok.

            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o.

Spoločnosť NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o. je distribútorom napájacích zdrojov, ALU profilov pre LED osvetlenie, LED modulov a ostatných produktov GLP, MW LIGHTING, POS a ADLER na Slovensku. Zaoberá sa taktiež veľkoobchodom a maloobchodom priemyselných snímačov,  polovodičových relé, ako aj produktov STECA – solárnych regulátorov. Na veľtrhu ELO SYS predstavíme predovšetkým širokú škálu LED napájacích zdrojov a tiež najnovšie modely z ponuky hliníkových profilov pre LED osvetlenie.

 

          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIWAsk,s.r.o.

KIWA je najvýznamnejším výrobcom prepäťových ochrán na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami pri riešení náročných technických a obchodných úloh v komplexnom pojatí, t.zn. od vývoja cez technologickú prípravu až po realizáciu, predaj, aplikačné poradenstvo a servis.Ťažisko výrobného programu tvoria prepäťové ochrany triedy I, II a III podľa medzinárodnej normy IEC 61643-1. Uvedené ochrany sa používajú v inštalačných rozvodoch napájacích sietí

v najrozličnejších oblastiach. Výrobný program zahrňuje tiež novovyvinuté výrobky najmä pre tržný segment dátových prepäťových ochrán, ktorých využitie je hlavne v oblasti merania,riadenia, regulácie a automatizácie technologických procesov a v oblasti komunikačných

a počítačových technológií.

             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACER VOLTAGE s.r.o.

bola založená v roku 1992 v Hradci Králové, s pôvodným názvom ACER.
Je to rýdzo česká    firma, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou zvodičov
a obmedzovačov prepätia pre ochranu nn a vn rozvodných energetických
a distribučných sietí a chráni zariadenia proti atmosférickému a
spínaciemu prepätiu.
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TapHome, s.r.o.

Sme výrobcovia slovenského inteligentného systému pre automatizáciu budov. Naša jedinečná technológia umožňuje jednoduchú a ultra rýchlu konfiguráciu
v oblasti vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, tienenia či viacerých zdrojov tepla.
 


     
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLTY.CZ

Portál www.volty.cz a jeho tlačená edícia Volty.cz sú zamerané na všetky odvetvia v odbore elektro a sú určené pre majiteľov firiem podnikajúcich v elektroodbore, vedúcich pracovníkov, projektantov, revíznych technikov, elektrikárov a všetkých, ktorých zaujíma elektrotechnika aj energetika.
                                                                                  


  Print
19202122VIBE Fest.

23
24252627281FISHING SHOW Carp & Spinning 2018

2
FISHING SHOW Carp & Spinning 2018

3
FISHING SHOW Carp & Spinning 2018

4
56789
Kalendár výstav   19. februára - 09. marca

A A A