sobota, 21. apríla, 16:04
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2018
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Dôležité termíny
Vystavovatelia sa predstavujú
Fotogaléria
Sprievodný program
Napísali o nás
Zoznam vystavovateľov
REKLAMA
www.mediast.sk
www.leaderpress.sk
www.streamtech.cz
www.volty.cz
www.dps-az.cz
www.ostrovni-elektrarny.cz
www.atpjournal.sk
www.automa.cz
www.smartcityvpraxi.cz/konference17.php

ELO SYS 2018

24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

22.5. - 25.5.2018
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


Termín konania veľtrhu: 22. - 25. 05. 2018
   
Miesto konania: výstavisko Nitra
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
tel.: +421-32-7704 332
mobil: +421 905 551 124
fax: +421-32-7704 324
e-mail: lelkesova@expocenter.sk
   
Manažér veľtrhu:
Ing. Zdenka Lelkešová
   
Požiadané o záštitu: Ministerstvo hospodárstva SR
   
Odborní garanti: Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
  Zväz elektrotechnického priemyslu SR
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
  Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
  Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta
   
Hlavný reklamný partner: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
   
Mediálni partneri: Časopisy, publikácie / Vydavateľstvo:
  ai magazine / LEADER press, s.r.o.
  ATP Journal / HMH, s.r.o.
  AUTOMA / AUTOMA - časopis pro automatizační techniku, s.r.o.
  Control engineering Česko  / Trade Media International s.r.o.
  DPS Elektronika od A do Z / CADware
  Elektro / FCC PUBLIC s.r.o.
  ELEKTRO A TRH / Stanislav Prchal
  ElektroInstalatér / ČNTL - České nakladatelství technické literatury, s.r.o.
  ENERGIE KOLEM NÁS / Energie Kolem Nás s.r.o.
  ELEKTRONIKA.cz - jar 2018 / MALUTKI media s.r.o.
  Priemysel Dnes / BUSINESS MEDIA, s.r.o.
  Řízení a údržba průmyslového podniku / Trade Media International s.r.o.
  Strojárstvo/ Strojírenství / MEDIA/ST s.r.o.
  Technika / TechPark, o.z., vydavateľ časopisu Technika
  Volty.cz / Volty CZ
  Internetové portály:
  www.aimagazine.sk
  www.atpjournal.sk
  www.automa.cz
  www.ben.cz
  www.cntl.cz
  www.components.online
  www.dps-az.cz
  www.elektroatrh.cz
  www.electronica.online
  www.elektronika.cz
  www.elektronic-info.eu
  www.elektronic-info.cz
  www.elektronik-info.pl
  www.elektronic-info.ru
  www.elektrotechnicke-tabulky.cz
  www.itovarna.cz
  www.leaderpress.sk
  www.odbornecasopisy.cz
  www.priemyseldnes.sk
  www.proelektrotechniky.cz
  www.prumysldnes.cz
  www.shop.ben.cz
  www.streamtech.tv
  www.techpark.sk
  www.volty.cz
  www.udrzbapodniku.cz
 

  Print
192021AKVATERA TRENČÍN 2018

22
2324252627BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

28
29301234567
Kalendár výstav   19. apríla - 07. mája

A A A