utorok, 26. marca, 15:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2018
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Dôležité termíny
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Napísali o nás
Zoznam vystavovateľov
Mapa areálu počas veľtrhu
Katalóg vystavovateľov
Záštita ministerstva
Záverečná správa
Fotografie z výstavy
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.ostrovni-elektrarny.cz
www.atpjournal.sk
www.automa.cz
www.smartcityvpraxi.cz/konference17.php
www.dps-az.cz
www.volty.cz
www.streamtech.cz
www.mediast.sk
www.leaderpress.sk

ELO SYS 2018

24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

22.5. - 25.5.2018
 

  NOMENKLATÚRA      24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácii                            

ODBOROVÉ ČLENENIE 1.       Elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika
1.1     Výroba a rozvod elektrickej energie  
1.2     Elektromotory, generátory, transformátory  
1.3     Rozvádzače  
1.4     Elektroinštalácie  
1.5     Racionalizácia spotreby energie  
1.6     Elektrotepelná a klimatizačná technika   
1.7     Elektrické stroje  
1.8     Elektrické prístroje  
1.10   Výkonové polovodičové systémy    

1.11   Akumulátory, galvanické články a batérie   


2.       Osvetľovacia technika  
2.1     Zdroje svetla a svietidlá  
2.2     Bytové osvetlenie  
2.3     Osvetlenie spoločenských miestností  
2.4     Vidiecke osvetlenie  
2.5     Priemyselné osvetlenie  
2.6     Osvetlenie pre nebezpečné a náročné prostredie  
2.7     Špeciálne svetelné efekty  

3 .      Elektronika  /  Electronics
3.1     Polovodičové prvky a integrované obvody (ASIC, mikroprocesory, programovateľné IO)
3.2     Pasívne prvky  
3.3     Elektromechanické a mikroelektromechanické  prvky a systémy  
3.4     Senzory a senzorové systémy  
3.5     Mikrovlnná technika (prvky, IO a systémy)   
3.6     Optoelektronické prvky a systémy   
3.7     Lekárska technika  
3.8     Elektronická zabezpečovacia technika   

4.       Spotrebná elektrotechnika a elektronika    
4.1     Kancelárska technika  
4.2     Audiovizuálna technika  
4.3     Domáca technika, elektrospotrebiče     

5.       Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika   
5.1     Telefónne zariadenia šnúrové, bezšnúrové, mobilné (GSM, DECT) 
5.2     Telefónne ústredne  
5.3     Prenosové zariadenia  

5.4     Družicová televízia a rozhlas  
5.5     Rádiokomunikačné zariadenia pre inštitúcie a obyvateľstvo  
5.6     Faxovacie zariadenia, záznamníky  
5.7     Mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a prijímacie prístroje  
5.8     Antény  

6.       Výpočtová technika pre elektrotechniku, elektroniku, energetiku, osvetlenie a telekomunikáciu 

6.1     Hardware
6.2     Software
6.3     Počítačové siete   
6.4     Internet
6.5     Poradenská služba, spracovanie údajov   

7.       Elektrotechnické materiály  
7.1     Káble, vodiče a elektrotechnické materiály   
7.2     Silové káble a vodiče   

7.3     Dátové káble a vodiče  
7.4     Optické káble  
7.5     Vodiče pre vinutia  
7.6     Izolačné materiály tuhé a kvapalné  
7.7     Impregnačné a zlievacie materiály  
7.8     Skúšanie a testovanie elektrotechnických materiálov  

 

8.       Meracia a regulačná technika
8.1     Meracia a laboratórna technika
8.2     Regulačná technika
8.3     Priemyselné meranie ( elektrických a neelektrických veličín )
8.4     Riadiace a informačné systémy


9.       Elektroinštalácia

9.1     Inštalačné spínače, zásuvky a zástrčky  

9.2     Ochranné zariadenia  
9.3     Rozvádzače  
9.4     Elektromery a spínacie hodiny  
9.5     Rozvody  
9.6     Izolačný inštalačný materiál  

10.       Energetika a vykurovanie  
10.1     Výrobky pre inštaláciu ústredného kúrenia  
10.2     Podlahové vykurovanie  
10.3     Meranie tepla                                                                                                                                                10.4     Elektrické vykurovanie  
10.5     Elektrokotle  


11.     Signalizačná a zabezpečovacia technika 

12.     Služby pre elektrotechniku, elektroniku, energetiku, osvetlenie a telekomunikáciu   

12.1   Projektové a poradenské služby   
12.2   Skúšobníctvo   
12.3   Servisné služby  
12.4   Vzdelávanie, literatúra  

13.     Obnoviteľné energetické zdroje  
13.1   Slnečná energia  
13.2   Veterná energia  
13.3   Vodná energia  
13.4   Geotermálna energia   
13.5   Z biomasy  

14.     Elektromobilita  
14.1   Elektrické automobily  
14.2   Elektrobusy a elektrické vozidlá pre hromadnú dopravu                                                                             
14.3   Jednostopové elektrické vozidlá  
14.4   Elektrické vozidlá pre handicapovaných občanov   
14.5   Úžitkové elektrické vozidlá   
14.6   Akumulácia energie pre elektromobilitu  
14.7   Dobíjacie stanice pre elektromobily a iné elektrické vozidlá


A A A