streda, 21. februára, 08:02
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2018
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Dôležité termíny
Vystavovatelia sa predstavujú
Fotogaléria
Sprievodný program
Napísali o nás
REKLAMA
www.mediast.sk
www.leaderpress.sk
www.streamtech.cz
www.volty.cz
www.dps-az.cz
www.ostrovni-elektrarny.cz
www.atpjournal.sk
www.automa.cz
www.smartcityvpraxi.cz/konference17.php

ELO SYS 2018

24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

22.5. - 25.5.2018
 

NOMENKLATÚRA


1. Elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika

    1.1  Výroba a rozvod elektrickej energie
    1.2  Elektromotory, generátory, transformátory
    1.3  Rozvádzače
    1.4  Elektroinštalácie
    1.5  Racionalizácia spotreby energie
    1.6  Elektrotepelná a klimatizačná technika
    1.7  Elektrické stroje
    1.8  Elektrické prístroje
    1.9  Výkonové polovodičové systémy
    1.10  Akumulátory, galvanické články a batérie

2. Osvetľovacia technika

    2.1  Zdroje svetla a svietidlá
    2.2  Bytové osvetlenie
    2.3  Osvetlenie spoločenských miestností
    2.4  Vidiecke osvetlenie
    2.5  Priemyselné osvetlenie
    2.6  Osvetlenie pre nebezpečné a náročné prostredie
    2.7  Špeciálne svetelné efekty

3. Elektronika

    3.1  Polovodičové prvky a integrované obvody (ASIC, mikroprocesory, programovateľné IO)
    3.2  Pasívne prvky
    3.3  Elektromechanické a mikroelektromechanické prvky a systémy
    3.4  Senzory a senzorové systémy
    3.5. Mikrovlnná technika (prvky, IO a systémy)
    3.6  Optoelektronické prvky a systémy
    3.7  Lekárska technika
    3.8  Elektronická zabezpečovacia technika

4. Spotrebná elektrotechnika a elektronika

    4.1  Kancelárska technika
    4.2  Audiovizuálna technika
    4.3  Domáca technika, elektrospotrebiče

5. Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika

    5.1  Telefónne zariadenia - šnúrové, bezšnúrové, mobilné (GSM, DECT)
    5.2  Telefónne ústredne
    5.3  Prenosové zariadenia
    5.4  Družicová televízia a rozhlas
    5.5  Rádiokomunikačné zariadenia pre inštitúcie a obyvateľstvo
    5.6  Faxovacie zariadenia, záznamníky
    5.7  Mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a prijímacie prístroje
    5.8  Antény

6. Výpočtová technika pre elektrotechniku, elektroniku, energetiku, osvetlenie a telekomunikáciu

    6.1  Hardware
    6.2  Software
    6.3  Počítačové siete
    6.4  Internet
    6.5  Poradenská služba, spracovanie údajov

7. Elektrotechnické materiály

    7.1  Káble, vodiče a elektrotechnické materiály
    7.2  Silové káble a vodiče
    7.3  Dátové káble a vodiče
    7.4  Optické káble
    7.5  Vodiče pre vinutia
    7.6  Izolačné materiály tuhé a kvapalné
    7.7  Impregnačné a zlievacie materiály
    7.8  Skúšanie a testovanie elektrotechnických materiálov

8. Elektroinštalácia 

    8.1  Inštalačné spínače, zásuvky a zástrčky
    8.2  Ochranné zariadenia
    8.3  Rozvádzače
    8.4  Elektromery a spínacie hodiny
    8.5  Rozvody
    8.6  Izolačný inštalačný materiál

9.  Energetika a vykurovanie

     9.1  Výrobky pre inštaláciu ústredného kúrenia
     9.2  Podlahové vykurovanie
     9.3  Meranie tepla
     9.4  Elektrické vykurovanie
     9.5  Elektrokotle

10. Signalizačná a zabezpečovacia technika


11. Služby
pre elektrotechniku, elektroniku, energetiku, osvetlenie a telekomunikáciu
      11.1  Projektové a poradenské služby
      11.2  Skúšobníctvo
      11.3  Servisné služby
      11.4  Vzdelávanie, literatúra

12. Obnoviteľné energetické zdroje
      12.1  Slnečná energia      
      12.2  Veterná energia
      12.3  Vodná energia
      12.4  Geotermálna energia
      12.5   Z biomasy   

13. Elektromobilita
      13.1  Elektrické automobily
      13.2  Elektrobusy a elektrické vozidlá pre hromadnú dopravu
      13.3  Jednostopové elektrické vozidlá
      13.4  Elektrické vozidlá pre handicapovaných ľudí
      13.5  Úžitkové elektrické vozidlá
      13.6  Akumulácia energie pre elektromobilitu
      13.7  Dobíjacie stanice pre elektromobily a iné elektrické vozidlá  Print
19202122VIBE Fest.

23
24252627281FISHING SHOW Carp & Spinning 2018

2
FISHING SHOW Carp & Spinning 2018

3
FISHING SHOW Carp & Spinning 2018

4
56789
Kalendár výstav   19. februára - 09. marca

A A A