streda, 21. februára, 07:02
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2018
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Dôležité termíny
Vystavovatelia sa predstavujú
Fotogaléria
Sprievodný program
Napísali o nás
REKLAMA
www.mediast.sk
www.leaderpress.sk
www.streamtech.cz
www.volty.cz
www.dps-az.cz
www.ostrovni-elektrarny.cz
www.atpjournal.sk
www.automa.cz
www.smartcityvpraxi.cz/konference17.php

ELO SYS 2018

24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

22.5. - 25.5.2018
 

SPRIEVODNÝ PROGRAM


Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska

ako jeden z odborných garantov                                                                                                               

24. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky,              
osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2018

a
Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na

PANELOVÚ DISKUSIU,

ktorá sa uskutoční dňa 23. 5. 2018 od 10.00 h do 13.00 h

v budove AGROINŠTITÚTU Nitra, Akademická 4, kongresová sála na 1. poschodí

(oproti pavilónu A Výstaviska AGROKOMPLEX – viď mapka na 2. strane pozvánky).

Na panelovej diskusii sa môže zúčastniť každý návštevník medzinárodného veľtrhu
ELO SYS 2018, kde je možné položiť otázky popredným odborníkom z oblasti elektrotechniky.

Odborný garant panelovej diskusie: Ing. Vladimír Vránsky – prezident SEZ – KES,
člen predstavenstva SKSI, predseda Krajskej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb SKSI.

Okruhy odborných tém:

1.         Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike

doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD.     –       STU Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave

2.              Elektromobilita, nabíjacie stanice

Ing. Mário PASTIEROVIČ          –      ABB, s.r.o., Bratislava

3.         Experimentálne overenie separačnej vzdialenosti bleskozvodov

Ing. Jozef BENDÍK                      –       STU Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave

Ing. Matej CENKÝ                      –       STU Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave

Snahou SEZ–KES je čo najviac prispieť k informovanosti širokej odbornej verejnosti o aktuálnych otázkach v elektrotechnike, preto Vás radi privítame v čo najväčšom počte na tejto odbornej diskusii.

  Print
19202122VIBE Fest.

23
24252627281FISHING SHOW Carp & Spinning 2018

2
FISHING SHOW Carp & Spinning 2018

3
FISHING SHOW Carp & Spinning 2018

4
56789
Kalendár výstav   19. februára - 09. marca

A A A