utorok, 26. marca, 15:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2018
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Dôležité termíny
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Napísali o nás
Zoznam vystavovateľov
Mapa areálu počas veľtrhu
Katalóg vystavovateľov
Záštita ministerstva
Záverečná správa
Fotografie z výstavy
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.ostrovni-elektrarny.cz
www.atpjournal.sk
www.automa.cz
www.smartcityvpraxi.cz/konference17.php
www.dps-az.cz
www.volty.cz
www.streamtech.cz
www.mediast.sk
www.leaderpress.sk

ELO SYS 2018

24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

22.5. - 25.5.2018
 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY


31. 1. 2018          
Uzávierka záväzných prihlášok na veľtrh                                                      

13. 3. 2018           
Uzávierka prihlášok do oficiálneho katalógu veľtrhu                                                                                                                                                                                                                                                 
30. 3. 2018           
Potvrdenie pridelenej výstavnej plochy                            
                                                                                                  
I. – III. 2018          
Pracovné porady s vystavovateľmi, ktorých expozície realizuje Expo Center a.s.               
   
28. 2. 2018           
Zaslanie objednávok na práce a služby (objednávkový katalóg Expo Center a.s.)                                                                                                                                                                                         
6. 4. 2018             
Záverečný termín na predloženie projektov expozícií, ktoré nerealizuje Expo Center a.s.                                                                                                                                                                                                 
17. – 20. 5. 2018   
Montážne práce na pridelených plochách od 7.00 do 20.00 h. V mimoriadnych prípadoch s písomným súhlasom
organizátora veľtrhu montáž povolená od 9. 5. 2018                

21. 5. 2018           
Ukončenie montážnych prác  o 21.00 h                                   

25. 5. 2018           
Začiatok demontáže expozícií  16.00 – 22.00 h                                

26. – 29. 5. 2018   
Demontáž expozícií a odvoz exponátov 7.00 – 18.00 h                         


A A A