utorok, 26. marca, 15:03
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2018
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Katalóg doplnkových služieb
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Dôležité termíny
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Napísali o nás
Zoznam vystavovateľov
Mapa areálu počas veľtrhu
Katalóg vystavovateľov
Záštita ministerstva
Záverečná správa
Fotografie z výstavy
REKLAMA
www.sepsas.sk
www.ostrovni-elektrarny.cz
www.atpjournal.sk
www.automa.cz
www.smartcityvpraxi.cz/konference17.php
www.dps-az.cz
www.volty.cz
www.streamtech.cz
www.mediast.sk
www.leaderpress.sk

ELO SYS 2018

24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

22.5. - 25.5.2018
 

INFORMÁCIE  PRE  VYSTAVOVATEĽOV - MONTÁŽNE POKYNY


Otváracia doba:   
- pre vystavovateľov:                      
    22. 5. od  7.00 – 17.00 h 
    23. 5. od  7.00 – 17.00 h
    24. 5. od  7.00 – 17.00 h
    25. 5. od  7.00 – 16.00 h, po 16.00 h demontáž
   
- pre verejnosť:              
    22. 5. – 24. 5.   od  9.00 – 17.00 h
    25. 5.                 od  9.00 – 15.00 h
    
Manažér veľtrhu:     Ing. Zdenka Lelkešová
                                     mobil: 0905 551 124
                                     e-mail: lelkesova@expocenter.sk
                                     www.elosys.sk

1.  Po príchode na výstavisko v Nitra, Vám v pavilóne B/kancelária Technik, odovzdáme v dňoch 17. – 21. 5. v čase
     8.00 - 16.00 h
montážne preukazy, vystavovateľské preukazy, parkovacie preukazy, protokoly, pozvánky na slávnostné
     otvorenie a katalóg vystavovateľov.

2.  Montáž expozícií - firmy, ktoré majú vlastnú technickú realizáciu, môžu realizovať montáž:
     17. 5.  – 20. 5.  od 7.00 – 20.00 h
     21. 5.  od 7.00 – 21.00 h
     Po prekročení  stanoveného času budeme účtovať poplatok 17,- €  (+ 20 % DPH).
     Pri montáži musí byť každý pracovník označený montážnym preukazom 26,60 €/ks (+ 20 % DPH).
     V opačnom prípade mu bude udelená pokuta 200 € (+DPH).

     Od vlastných realizácií požadujeme:
     - predložiť projekt expozície s dôrazom na vyznačenie miesta privedenia prípojok vody a elektriny a elektroprojekt 
       (kompletný projekt  zaslať najneskôr do 3. 5. 2018),
     - oznámiť mailom termín montáže a demontáže,
     - zložiť kauciu za plochu vo výške 100,- €  za každú firmu, pri prevzatí plochy. Kaucia bude vrátené po odovzdaní plochy
       v nepoškodenom stave po skončení veľtrhu
  
     Bez odsúhlaseného projektu a zloženia kaucie nebude možné začať s montážou.

3.  Pre navážanie expozícií exponátmi je určený termín 21. 5.  od 7.00 – 21.00 h         
     Po prekročení  stanoveného času budeme účtovať poplatok 17,- € (+ 20 % DPH).

4.  Demontáž expozícií začne bezprostredne po ukončení výstavy  25. 5.   po 16.00 - 22.00 h           
                                                                                   a bude pokračovať   26. 5.   od  8.00 – 18.00 h
                                                                                                                        27. 5.   od  8.00 – 16.00 h

5.  Možnosti vjazdu do areálu
     Montáž a demontáž 17. - 21. 5. 2018 a 25.- 27. 5. 2018  - vjazd a výjazd bránou B2 z Akademickej ul.
     - zložiť kauciu vo výške 30 Eur / vozidlo / 4h
     - zakúpiť si montážny parkovací preukaz (osobné vozidlo 20 Eur, nákladné vozidlo 40 Eur)
     - použiť zakúpený parkovací preukaz platný aj počas veľtrhu
     - vjazd do areálu 25. 5. je bránou B3 na konci Akademickej ul. a to až po 16.00 h

     Počas veľtrhu 22. – 25. 5. 2018
     - zložiť kauciu vo výške 30Eur/vozidlo v čase 6.00 – 8.45 h vjazd a výjazd bránou B2 z Akademickej ul. (kaucia vám bude
       vrátené len pri dodržaní uvedeného času)
     - na parkovací preukaz (uložte na viditeľnom mieste za predným sklom) vjazd a výjazd bránou B2 a B6 – viď mapa
       na rube parkovacieho preukazu

6.  Pre zabezpečenie manipulačnej techniky Vás žiadame o oznámenie hmotnosti a rozmerov exponátov, času vykládky,
     ako aj druhu požadovanej techniky – do 3. 5. 2018

7.  Dňa 21. 5. po 17.00 h sa uskutoční hodnotenie expozícií v rámci Súťaže o najkrajšiu expozíciu veľtrhu  ELO SYS 2018. 
     Hodnotiť sa budú všetky expozície a tie najlepšie budú spolu s ich autormi vyhlásené a ocenené na slávnostnom otvorení
     veľtrhu dňa 22. 5. 2018 o 15.30 h v hale K.

8.  Zálohovú faktúru za prenájom, technickú realizáciu a  objednané služby je potrebné uhradiť tak, aby ste úhradu mohli
     doložiť výpisom z bankového účtu pri  nástupe na veľtrh. Prípadné platby v hotovosti bude možné realizovať v pokladni,
     v areáli výstaviska.

9.  Žiadame Vás, aby ste si vystavované exponáty pred veľtrhom pripoistili. Nie je to vôbec vysoká suma a ochráni Vás
     pred nečakanými stratami v dôsledku krádeží, či živla.

     Tešíme sa  na stretnutie v Nitre.

A A A