sobota, 16. februára, 13:02
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Aktuality
Všeobecné informácie
Newsletter
Záštita ministerstva
Vystavovatelia sa predstavujú
Sprievodný program
Súťaž ZLATÁ AQUA 2018
Podklady pre vystavovateľov
Nomenklatúra
Organizačné pokyny pre vystavovateľov
Logá na stiahnutie
Zoznam vystavovateľov
Katalóg vystavovateľov
Výsledky súťaží
Fotografie z výstavy
Reportáže a články
REKLAMA


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


 
 
Termín konania: 12. - 14. 6. 2018
   12.06.2018 od 10:00 h. - do 17:00 h.
  13.06.2018 od 10:00 h. - do 17:00 h.
  14.06.2018 od 10:00 h. - do 16:00 h
   
Vstupenky: ticketmedia.sk
 
  vstupenky zakúpite na mieste
   
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center Trenčín
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
  Tel.: +421-32-770 43 25
  Fax: +421-32-770 43 24
  Mobil: +421-915 771 269
  E-mail: dunckova@expocenter.sk
     
Záštita: Ministerstvo životného prostredia SR  
 
  
 
Odborní garanti: Asociácia vodárenských spoločností  
  Združenie miest a obcí Slovenska  
  Únia miest a obcí Slovenska  
  Asociácia čistiarenských expertov  
  Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SF STU Bratislava  
  Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava  
  Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku  
 
Manažér výstavy: Bc. Henrieta Dunčková
   
Mediálni partneri:
AVS - časopis Vodárenské pohľady
 
Sovak - časopis oboru vodovodů a kanalizací
 
Media/ST - časopis Stavebníctvo a bývanie
 
TechPark, o.z. - časopis Technika
 
Vodní hospodářství, spol. s r.o. - časopis Vodní hospodářství

 
MEDIA/JUVEN - časopis Zisk manažment
 
OBECNÉ noviny
 
www.vssr.sk
 
www.asb.sk
 
www.tzbportal.sk
 
www.obecne-noviny.sk
 

                                                    
                                                     časopis Vodní hospodářství - mediálny partner výstavy

                                                    


                                                    
                                                     

                                                   

                                                      
                                                       


                                                         
                                                         

                                                            


                                                               Print
14VIBE FEST

15
16171819202122BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

23
2425262728FISHING SHOW 2019

1
FISHING SHOW 2019

2
FISHING SHOW 2019

3
4
Kalendár výstav   14. februára - 04. marca

A A A