streda, 24. januára, 12:01
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu

AQUA 2018

22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí

12.6. - 14.6.2018
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


Termín konania: 12. - 14. 6. 2018
   
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center Trenčín
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
  Tel.: +421-32-770 43 25
  Fax: +421-32-770 43 24
  Mobil: +421-915 771 269
  E-mail: dunckova@expocenter.sk
     
Požiadané o záštitu: Ministerstvo životného prostredia SR  
     
Odborní garanti: Asociácia vodárenských spoločností  
  Združenie miest a obcí Slovenska  
  Únia miest a obcí Slovenska  
  Asociácia čistiarenských expertov  
  Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SF STU Bratislava  
  Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava  
  Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku  
 
Manažér výstavy: Bc. Henrieta Dunčková
   
Mediálni partneri: Vodárenské pohľady
  Stavebníctvo a bývanie
  TechPark
  Vodní hospodářství
 

                                                    
                                                     časopis Vodní hospodářství - mediálny partner výstavy                                                    
                                                     

A A A