nedeľa, 22. apríla, 08:04
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 AQUA 2018
Všeobecné informácie
Aktuality
Nomenklatúra
Záväzná prihláška
Prihláška do katalógu
Vystavovatelia sa predstavujú
Zoznam vystavovateľov
REKLAMA
www.minzp.sk

AQUA 2018

22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí

12.6. - 14.6.2018
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE


 
 
Termín konania: 12. - 14. 6. 2018
   
Miesto konania: areál výstaviska Expo Center Trenčín
   
Organizátor: EXPO CENTER a.s.
  K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín
  Tel.: +421-32-770 43 25
  Fax: +421-32-770 43 24
  Mobil: +421-915 771 269
  E-mail: dunckova@expocenter.sk
     
Záštita: Ministerstvo životného prostredia SR  
 
  
 
Odborní garanti: Asociácia vodárenských spoločností  
  Združenie miest a obcí Slovenska  
  Únia miest a obcí Slovenska  
  Asociácia čistiarenských expertov  
  Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SF STU Bratislava  
  Oddelenie environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava  
  Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku  
 
Manažér výstavy: Bc. Henrieta Dunčková
   
Mediálni partneri:
AVS - časopis Vodárenské pohľady
 
Sovak - časopis oboru vodovodů a kanalizací
 
Media/ST - časopis Stavebníctvo a bývanie
 
TechPark, o.z. - časopis Technika
 
Vodní hospodářství, spol. s r.o. - časopis Vodní hospodářství

 
MEDIA/JUVEN - časopis Zisk manažment
 
OBECNÉ noviny
 
www.vssr.sk
 
www.asb.sk
 
www.tzbportal.sk
 
www.obecne-noviny.sk
 

                                                    
                                                     časopis Vodní hospodářství - mediálny partner výstavy

                                                    


                                                    
                                                     

                                                   

                                                      
                                                       


                                                         
                                                         

                                                            


                                                             
  Print
2021AKVATERA TRENČÍN 2018

22
2324252627BURZA STAROŽITNOSTÍ A GAZDOVSKÉ TRHY

28
293012345678
Kalendár výstav   20. apríla - 08. mája

A A A