štvrtok, 24. januára, 03:01
ÚVOD
ZVOLENÁ VÝSTAVA
 
 ELO SYS 2019
Aktuality
Všeobecné informácie
Nomenklatúra
Prihláška do katalógu
Záväzná prihláška
Dôležité termíny
Mediálni partneri
Mapa areálu počas veľtrhu
Záverečná správa 2018
Navigácia na výstavisko
Návštevný poriadok
Ubytovanie a stravovanie
Odporúčame
Nitra a okolie
Konferencia
REKLAMA
http://www.automa.cz/
https://www.mediast.sk/
http://www.leaderpress.sk/sk/
https://www.volty.cz/
https://www.streamtech.tv/
https://www.infoma.sk/
www.proelektrotechniky.cz
www.smartcityvpraxi.cz
www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2019/

ELO SYS 2019

25. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. Organizátor: EXPO CENTER a.s., Trenčín. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.

21.5. - 24.5.2019
 

Smart Cities: nový (a jiný) trh pro inovativní technologie

Pojem „smart city“ se stále více dostává do popředí v souvislosti s rozvojem inovativních technologií. Dodavatelský průmysl, zabývající se těmito technologiemi, je vnímá jako příležitost k dalšímu rozvoji i k uplatnění řešení již osvědčených v průmyslu také ve veřejných službách. Koncept smart city a související trhy však zároveň bývají doprovázeny řadou nepochopení a nedorozumění. Je proto namístě se na ně podívat blíže.

Pojem smart city

Pojmem Smart City rozumíme koncept strategického řízení města (pro jednoduchost zde dále hovořme pouze o městě, ale totéž platí přiměřeně i pro obce nebo regiony), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů města. Ekonomická logika celého konceptu smart city je zřejmá: Smart city jako místo příjemné k životu a „dobrá adresa“ je místem, kam se hlásí obyvatelé k trvalému pobytu a kde se rozvíjí podnikání, včetně podnikání s velkou mírou inovací. Obojí je zdrojem příjmů města, a následně jeho hospodářského rozvoje.

Chytré město je zároveň přátelské k životnímu prostředí, protože jedině tak může být příjemným místem k životu a k podnikání z dlouhodobého pohledu. I to je dáno přirozenou logikou věci, ne „nařízením shůry“.

Takto pojatý koncept smart city je tedy poháněn kupředu velmi racionálním ekonomickým motorem, a není tak pouhým módním pojmem, který časem zapadne.

Uplatnění moderních technologií

Moderní technologie jsou součástí technické infrastruktury smart city zahrnující tři základní pilíře:

a) Inteligentní městská mobilita. Zde se uplatní například dopravní telematika, inteligentní parkovací systémy, nízkoemisní dopravní prostředky nebo inteligentní informační a platební systémy pro hromadnou dopravu.

b) Inteligentní energetika a služby. Sem spadá například technologie smart meteringu, systémy využívání obnovitelných zdrojů energie nebo inteligentní veřejné osvětlení.

c) Informační a komunikační technologie. Tyto technologie jsou jednak součástí výše zmíněných dvou pilířů, a jednak vytvářejí samostatné služby, jako jsou například dohledové systémy ve městě, eGovernment nebo třeba senzorické systémy emisí a hluku.

Jak vidět, využití moderních technologií ve smart city není samoúčelné, nýbrž je technickým prostředkem k dosažení hospodářských a sociálních cílů. Koncept smart city vnáší do jejich využívání strategický pohled a systematičnost.

Moderní technologie lze ve městech samozřejmě implementovat i bez konceptu smart city. Výsledkem pak bývají neefektivně vynaložené zdroje, když město zavede různá navzájem nekompatibilní řešení, nebo když podlehne tlaku agresivních dodavatelů neužitečných produktů s obchodní nálepkou „smart“ – například „chytrých“ laviček s přemírou různých funkcí, na nichž se ale nedá sedět.

Průmyslový trh a trh veřejných služeb

Je zřejmé, že například dálkový monitoring zařízení spolu s ukládáním a vyhodnocováním zjištěných dat, podporující prediktivní údržbu, lze stejně dobře uplatnit pro průmyslová zařízení, jako třeba pro prostředky veřejné dopravy nebo pro systémy veřejného osvětlení. Podobně tomu může být u jiných inovativních technologií. Spojovacím článkem mezi zavedeným průmyslovým uplatněním moderní technologie a jejím využitím ve smart city často bývá internet věcí a široké možnosti, které nabízí.

Oba trhy – průmyslový trh a trh veřejných služeb – nicméně mají odlišnosti, s nimiž musí dodavatel počítat.

Především zde zdůrazněme: Smart city není zkratkou k veřejným zakázkám! Tam, kde legislativa nebo interní předpisy daného města vyžadují výběr dodavatele v soutěži, neexistuje legální způsob, jak soutěž obejít.

V té souvislosti je třeba předem počítat se značnou administrativní náročností celého procesu a množstvím nejistot. Dvojnásob to platí, pokud nákup nabízené technologie je bezprostředně podmíněn získáním dotace z veřejných zdrojů.

V neposlední řadě se při jednání s veřejným sektorem mohou projevit rozdíly v organizační kultuře („podnikatelská“ versus „úřední“), vedoucí k vzájemným nedorozuměním.

Potřeba vzdělávání trhu

Potenciální uživatelé z měst ovšem často nevědí, že požadovaná technologie, která by vyřešila jejich problém, existuje a dodavatelský trh ji nabízí. Je pak na dodavatelském průmyslu, aby tento trh průběžně vzdělával. Záchranné složky například volají po řešení, které by umožnilo hladký průjezd jejich vozidel městem, aniž by přitom způsobilo v okolí dopravní chaos. Takovéto řešení přitom existuje a je nabízeno.

Přitom je třeba hledět na dodávanou technologii nikoli očima technika – dodavatele, nýbrž očima města hledajícího konkrétní užitek. Kupříkladu senzorický systém pro kontrolu ovzduší v jednotlivých lokalitách zní technicky velmi zajímavě. Pro informace o čistotě ovzduší ve městě jako celku a pro případné vyhlášení smogové pohotovosti ale zpravidla poslouží údaje meteorologického ústavu. Ovšem třeba sledování kvality ovzduší a hluku podél dopravních tepen v souvislosti s intenzitou dopravy už může dát velmi zajímavé a hlavně průkazné informace pro dopravní plánování.

Konkurence

A konečně je třeba počítat s konkurencí. Konkurence pro nově vstupujícího hráče na trhu číhá od zavedených firem s tradičními zákaznickými vztahy v oboru, stejně jako od ostatních inovačních firem chtivých růstu. Je proto nutné přijít s jasně definovanou a komunikovanou konkurenční výhodou. Zákony trhu, včetně trhu s moderními technologiemi, jsou neúprosné.

ELO SYS 2019 a konference „Smart city v praxi Nitra 2019“

Vše, co tu bylo řečeno, je pro dodavatele inovativních technologií výzvou k prezentování jejich řešení městům a městským službám a k navazování obchodních kontaktů v tomto odvětví. Není proto divu, že konceptu smart city bude věnována i část slovenského veletrhu ELO SYS 2019 v Nitře, která je jedním ze slibně se rozvíjejících slovenských smart cities. Součástí bude odborná konference „Smart city v praxi Nitra 2019“ (slovenská verze již tradiční české konference) pořádaná zavedenou českou konzultační firmou v oboru chytrých měst a obcí.

Expozici na veletrhu i partnerství na konferenci může dodavatelský průmysl využít jako velmi zajímavou příležitost ke vzdělávání „toho svého“ tržního segmentu chytrých řešení pro chytrá města.

Jakub Slavík

Foto © Smartcityvpraxi.cz

Popisky k fotografiím:

Obr. 1: Inteligentní svítidlo veřejného osvětlení s dálkovým řízením barevného odstínu podle aktuální potřeby lidí a přírody ve městě – prezentace na konferenci „Smart city v praxi III“

Obr. 2: Inteligentní zastávkový označník využívající zobrazovací technologii e-paper – prezentace na konferenci „Smart city v praxi III“

Obr. 3: Autor článku, konzultant v oboru chytrých měst, vede seminář k smart city na radnici v Nitře
  Print
22232425262728293031123456789
Kalendár výstav   22. januára - 09. februára

A A A